کد خبر: 9547تاریخ انتشار : 8:21:09 - یکشنبه 27 آوریل 2014

بزن بزن اعضای شورا این بار دریکی از روستاهای سنگر

به گزارش سنگرما ، پس از سنگر این بار در یکی از روستاهای بخش سنگر اعضای شورا با هم در ملاعام درگیر شدند این درگیری شورا که منجر به ضرب شتم شدید بین رئیس ومنشی شورا شد. این دعوا در حالی بود که رئیس شورای محل در حال چسباندن اعلامیه سالگرد پدر خود بود منشی […]

به گزارش سنگرما ، پس از سنگر این بار در یکی از روستاهای بخش سنگر اعضای شورا با هم در ملاعام درگیر شدند

این درگیری شورا که منجر به ضرب شتم شدید بین رئیس ومنشی شورا شد.

این دعوا در حالی بود که رئیس شورای محل در حال چسباندن اعلامیه سالگرد پدر خود بود منشی شورا نزد او می آید و پس از بگومگوی میان این دو عضور شورا منشی سیلی به رئیس شورا می زند ودر گیری شروع

می شود که با حضور مردمروستا که نظاره گر این دعوا بودند این درگیری در آنجا ختم می شود.

در گیری این دوتن از قبل از انتخابات بود که پس انتخاب رئیس شورا تشدید شد.

گفتنی است که چندیدن جلسه است که منشی شورا در جسات شرکت نمی کند.

آیا در گیری میان شورا ها برای خدمت بیشتر به مردم است؟ سکوت نهاد های نظارتی در این خصوص باعث شده که بعد از سنگر این تنش ها میان شورا ها به روستاها برسد