کد خبر: 9482تاریخ انتشار : 8:07:11 - شنبه 26 آوریل 2014

مظفرالدین شاه در باغ یکی از رجال فومنی + عکس

عکس فوق مظفرالدین شاه قاجار را در باغ مدیریه قدیم رشت در سال 1320 هجری قمری نشان می دهد. این عکس قدیمی و نایاب که در کتاب “گیلان در جنبش مشروطیت ” ،تالیف مرحوم ابراهیم فخرایی نیز چاپ شده ،شاه قاجار را در سفری به رشت نشان می دهد. آنکه در کالسکه نشسته مظفرالدین شاه […]

عکس فوق مظفرالدین شاه قاجار را در باغ مدیریه قدیم رشت در سال 1320 هجری قمری نشان می دهد. این عکس قدیمی و نایاب که در کتاب “گیلان در جنبش مشروطیت ” ،تالیف مرحوم ابراهیم فخرایی نیز چاپ شده ،شاه قاجار را در سفری به رشت نشان می دهد.

آنکه در کالسکه نشسته مظفرالدین شاه وایستادگان در کنار او ،اولی محمد ولی خان خلعتبری تنکابنی سپدار اعظم (حاکم وقت گیلان) و دومی عبدالحسین خان فومنی ملقب به سردار همایون و مدیر الملک (صاحب باغ مدیریه رشت) میباشد.

مرحوم مدیرالملک از حاکمان منطقه ی فومن در دوره قاجار بود که پس از حدود بیست سال حکمرانی بر این منطقه ،سرانجام در سال 1291 خورشیدی در گذشت . آنطور که در برخی منابع آمده : وی مردی نیکو سرشت ومهربان بود ودر دوره حکومت او چند وقایع ، از جمله واقعه “باغ مدیریه “در دوره مشروطیت درمحرم سال 1327 هجری قمری (بهمن 1287خورشیدی) اتفاغ افتاد که در پی آن سردار افخم (حاکم مستبد گیلان در دوره مشروطه ) توسط اعضای کمیته ستار رشت به قتل رسید وگیلان به دست مشروطه خواهان گیلانی افتاد.

همچنین مجموعه بازار قدیم فومن نیز در دوره وی ، طبق نقشه ای که توسط برادرا ن مقیمی(حاجی سید رضی وحاجی میر جلیل) از بازار بمبئی هند آورده شده بود ،از آجر وسفال تجدید بنا شد. همان بازاری که امروزه میدان شیون فومنی در آن قرار دارد و کاروانسرایی قدیمی نیز در جوار آن دیده می شود.

به قلم / کیوان پندی