کد خبر: 65637تاریخ انتشار : 18:17:56 - سه شنبه 4 جولای 2017

یادداشت/ محمدحامد نیکبخت گیلانی؛

از دستی که قلم شد تا قلمی که به دست شد!

محمد حامد نیکبخت گیلانی در یادداشتی به بهانه روز قلم نوشت: از دستی که قلم شد تا قلمی که به دست شد!

به گزارش بهجت نیوز؛ محمد حامد نیکبخت گیلانی در یادداشتی به بهانه روز قلم نوشت:

جلوجلو با عجله چند روز دیگر تقویم را مرور از قبل می کنم! به دنبال روزی! الساعه که این مختصر را می نویسم 5479 روز از آن روز گذشته است! چهارشنبه 14 تیر 96 خواهد آمد! دیر است! خیلی دیر! ده روز تا گرامیداشت «روز قلم»!در چنین روزی اما جمعه روزی از تیرماه81، با پیشنهاد انجمن قلم ایران و به تصویب شورای فرهنگ عمومی «روزقلم» نامیده شد!
باید بنویسم! به قول رسانه ای ها یادداشتم فوری است «Breaking News» بلی! اگر ننجبم دیر خواهد شد و از بیان حق مطلب خواهد گذشت!

وقتی محمد (ص) در حراء عشق بازی می کرد! حضرت عشق از »قلم« سخن گفت؛ ن والقلم و ما یسطرون! باید قبل از جسم، روح نویسندگی مان وضو داشته باشد! از ارتباط مکتب ها! از آموختن تجربه ها! بلی! آنان که «قلم» در دست می گیرند، یک روح می شوند در قالب هزاران جسم!

چه دستانی را ندیده ام که عاقبت »قلم شده اند«! و چه قلم هایی را ندیده ام که در دست پاکان قرار گرفته اند! هان ای برادر! و تو ای خواهر! قلم به دست گرفتن و نوشتن آسان است! اما! اما! و اماها! برای که نوشتن؟! و برای چه نوشتن؟! آسان سوالی است بی پاسخ! در اذهان ما »قلم به دستان«!

همچنان که خیاط ها، بد و خوب »دوخت« را؛ بزازها، بد و خوب »پارچه« را؛ طباخ ها، بد و خوب »کله« را و لبنیاتی ها، بد و خوب »ماست« همدیگر را تشخیص می دهند، ما «نویسندگان» یا خوبست بگویم «قلم به دستان» هم در تشخیص بد و خوب «تیترها» و »نوشته ها«یمان زودتر از بقیه می فهمیم! کار دشواری نیست! اگر تشخیص مرض برای دکتر جماعت سخت بود! تشخیص مرض بعضی از »قلم به دستان« هم برای ما سخت می شود! قلم به دستانی که زنجیره ای می نویسند! از درستی و نادرستی! از خوب و بد! از صحیح غلط! فقط می نویسند و می نویسند و می نویسند!

القصه! چنان لخت و عریان! از غرض و مرض! می نویسند که باید از این شارلاتان های «قلم به مزد» اجانب پرسید غرض تیترتان «حمله موشکی سپاه!» چیست؟ حمله به کی؟ به کجا؟ و باز هم با درنگی می پرسم که چرا از ثبت هدف موشک ها خود داری کرده اید؟! الحمدلله جاهم در فضای مقابل تیتر داشتید! آیا اضافه کردن یک کلمه «به تروریست ها» اینهمه برای شما زنجیره ای ها خرج دارد؟! شما را به آن کدخدای تان با حالتی «ننه من غریبانه» نگویید که در روتیتر، ضعف تتیر را جبران کرده ایم که هم من شما را به خوبی می شناسم و هم شما خودتان را!

وا عصفا! که حق »قلم« را حتی »مسعود بی بی سی« هم لااقل برای حفظ ظاهر و داشتن مهر ایرانی بر شناسنامه خود، حفظ می کند و رسما و علنا صحه بر درستی اقدام سپاه می گذارد، آن وقت جماعتی که ابایی از معرفی خود به عنوان مریدان »بهنود لندن نشین« ندارند، چند نقطه چین…!!!

»ن والقلم وما یسطرون« باور بفرمایید رفته آبرویتان ای زنجیره ای ها! به حق همین آیه قرآن! دقیقا به سبک و سیاق 88 که دفاع کردید از فلان بی آبرو که هنوز مانده بود تا مهلت اخذ رای، آمد پشت تریبون و اعلام پیروزی کرد!

القصه! این همه را نوشتم تا خطاب به «سپاهیان عزیز» به بهانه «روز قلم» بگویم؛ بسی ممنون که باعث شدید »جماعت داعش دوست« را بشناسیم! شناختیم تا به خوبی »قلم به دستان پاک« را از ناپاکان قلم به دست تشخیص دهیم.