کد خبر: 65610تاریخ انتشار : 14:30:30 - دوشنبه 3 جولای 2017

یادداشت/ رضا صادقی

شلّیک به هواپیمای مسافر بری با کدام توجیه؟

رضا صادقی در یادداشتی با عنوان” شلّیک به هواپیمای مسافر بری با کدام توجیه؟” سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی راددر چنین روزی در اثر حمله ناو آمریکائی بررسی کرده است.

به گزارش بهجت نیوز؛ رضا صادقی در یادداشتی با عنوان” شلّیک به هواپیمای مسافر بری با کدام توجیه؟” سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی راددر چنین روزی در اثر حمله ناو آمریکائی بررسی کرده است. متن یادداشت به شرح ذیل است:

در چنین روزی بود که یک فروند هواپیمای مسافربری ایران در سواحل خود در خلیج فارس مورد تهاجم دو فروند موشک سطح به هوای یک فروند رزمناو جنگی امریکا به نام وینسنس قرار گرفت.
این رزمناو هوا پیمابر که قادر است یورش دهها هواپیمای جنگی را دفع کند، عامداً اقدام به شلیک موشک به طرف هواپیمای مسافر بری کرد که به آرامی با ان جثّه بزرگش در حال پرواز بود.

هواپیماهای مسافربری که چند برابر هواپیماهای جنگی هستند، جای هیچ گونه اشتباه و توجیهی را باقی نمی گذارد.
اگر هواپیمای جنگی دو سرنشین دارد، این هواپیما ۲۹۰ نفر سرنشین داشت که ۷۰ نفر آن کودک و خردسال بودند.

خشم و کینه و نفرت و خوی سبعیّت آمریکا از انقلاب اسلامی ایران علّت واقعی این حادثه شوم و ضدّ بشری بوده است؛ هر چند خوی سلطه گری و جتایت پیشگی دولت آمریکا و نهال قامت او اصولاً بر روی کشتار ملل جهان با بی رحمی و شقاوت پیشگی و خیره سری همراه بوده و استوار گشته است.
تصویر این حادثه از منظر دیگر دشمنان انقلاب اسلامی برابر است، یعنی اگر فرصتی به دست آرند بدتر از آن را هم انجام خواهند داد بی شکّ.
کشتار میلیونها انسان به بهانه دفاع از آزادی و حقوق بشر در طیّ سالیان متمادی امری بسیار معمول و پسندیده و مطلوب برای این دیو سیرتان ِ ددمنش و وحشی صفت بوده است.

دولت آمریکا پس از انکه قریب به سیصد تن در این حادثه بشهادت رسیدند ، به فرمانده سالار این ناو مدال شجاعت اهدا کرد!

شلّیک به هواپیمای مسافربری و اعطای مدال شجاعت به این فرمانده جنایتکار، الحق که شرم آور و مایه تاسّف برای جامعه جهانی است.

فرمانده ای که نتوانست هواپیمای مسافر بری کند رو را در مقابل هواپیماهای جنگی کوچک تیز رو که برق آسا پرواز می کنند تشخیص دهد ، مدال شجاعت می گیرد، تا مشوّقی برای دیگر جانیان ارتش امریکا باشد!
آنوقت حسن روحانی ، چنین دولتی خبیث و با خصال ضدّ بشری را کدخدا می داند!