کد خبر: 64470تاریخ انتشار : 12:33:13 - دوشنبه 12 ژوئن 2017

کاهش جرم و جنایت در ماه رمضان با عمل به دستورات دینی

همه ساله در ماه مبارک رمضان از میزان جرایم و آسیب های اجتماعی در کشور کاسته می شود و این مایه مسرت و شادمانی است که عمل به دستورات دینی همواره موجب کاهش جرم و جنایت در این ایام می گردد.

یه گزارش بهجت نیوز؛ با عنایت پروردگار متعال می بینیم که همه ساله در ماه مبارک رمضان از میزان جرایم و آسیبهای  اجتماعی در کشور کاسته می شود و این مایه مسرت و شادمانی است که عمل به دستورات دینی همواره موجب به دست آوردن نتایج مطلوب در جامعه می گردد.

اگر به آمارها خوب نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در ماه مبارک رمضان به صورت «معنادار» و «درخور توجهی» از میزان وقوع جرم و کجروی و دست یازدیدن به بسیاری از کنش‌های مغایر با ارزش‌های اجتماعی و قواعد اخلاقی و ضوابط قانونی، کاسته می‌شود. این کاهش در برخی حیطه‌ها آنچنان «چشمگیر» است که وقوع کجروی در آن حیطه‌ها و مولفه‌ها گاهی به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است. به‌ عنوان مثال در این ماه جرائم خشن، دستبرد به منازل، انحرافات اخلاقی و حتی قانون‌گریزی‌های پرشمول تا حدی کم می‌شود که بر احساس امنیت عمومی به صورت معناداری تأثیر می‌گذارد و آرامش و رضایت همگان را مضاعف می‌سازد.

بنابراین وقتی جامه به سوی تقویت پیوندهای اجتماعی و کاهش جرم و جنایت سوق داده شود همین امر خود به تنهایی در کاهش میزان افسردگی و ناامیدی در افراد جامعه و به تبع آن کاهش خودکشی و رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا موثر است». تمام تلاش افراد در این ماه باید این باشد که چگونه از میزان آسیب های جتماعی و فرهنگی در جامعه بکاهیم و چگونه می توانیم احساس همدردی و روحیه مسالمت جویانه را تقویت کنیم. به باور برخی دیگر از مددکاران اجتماعی، ‌در ماه رمضان روحیه کمک به انسان‌ها بیشتر شده و خودخواهی‌های انسان به سوی دیگرخواهی‌ها سوق پیدا می‌کند و غلبه‌دادن منافع دیگران بر منافع خود باعث کاهش بسیاری از ناملایمات و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

/ هانیه نجومی