کد خبر: 63080تاریخ انتشار : 23:37:25 - سه شنبه 9 مه 2017

یادداشت/ رضاصادقی؛

شگرد تازه روحانی برای جمع آوری آراء!

رضا صادقی در یادداشتی با عنوان” شگرد تازه روحانی برای جمع آوری آراء ” موضوع انتخابات را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش بهجت نیوز؛ رضا صادقی در یادداشتی با عنوان” شگرد تازه روحانی برای جمع آوری آراء ” موضوع انتخابات را مورد بررسی قرار داده است. متن این یادداشت به شرح ذیل می باشد:

روحانی می کوشد تا به هر شکلی که بشود برنده انتخابات آتی شود او هر ابزاری را برای نیل به چنین مقصودی جایز دانسته و هدف را که همانا حُبِّ ریاست است بر همه چیز رجحان می دهد.
وی رندانه  تقلّا می کند تا حالت و قیافه یک فرد مخالف جمهوری اسلامی را به خود بگیرد و سعی می کند خویش را آزاد مرد و در قامت گروهای آپوزیت نظام و انقلاب اسلامی متظاهر سازد تا شاید بتواند قلوب مخالفان انقلاب را نرم وآنان را شایق و مشتاق و ترغیب رای دادن به خود کند.!

بدیهی است که غالب عناصر اپوزیسیون نظام در سال ۸۸ به نفع میرحسین موسوی ورود کردند، لیکن بعداً شرمنده شدند و دچار یاس گردیدند و از این منظر طرفی نیستند. گروه های بر انداز، اصل نظام و غروب انقلاب را در سر می پرورانند و فریب و مقهور حرکات نمایشی و ظاهر مآبانه روحانی واقع نمی شوند و اوضاع را به طور بنیادی رصد می کنند مگر آنان اصلاح طلبند! که برنامه و ایده شفّاف و مشخّصی نداشته باشند و اصولاً ندانند که در پی کدام گمگشته اند تا به کسی رای دهند که در طیّ ۴ سال جرات کمترین ابراز عقیده اصلاح طلبی را نداشته است.

حسن روحانی با مطرح کردن آزمایش موشکی و نوشتن شعار بر روی بدنه آن موشک ها ، و تخریب بنیه نظامی کشور و نیز حمله به شهر موشکی زیر زمینی سپاه، خواست به دشمنان سیگنال دهد که من آدم متفاوتی هستم و از این بابت ملتمسانه به جمع آوری آراء روی آورده است هر چند که فعلاً رهبر معظم انقلاب نسبت به این تخریب و سیاه نمایی و زیر سوال بردن بنیه دفاعی کشور به لحاظ شرایط موجود سخنی نگفته است، تا انتخابات به پایان برسد.

روحانی که شرمسار کلید رنگی خود شده است، بیش از هرکسی اکنون فهمیده است که گرفتارِ ریزش آراء شده است و سعی می کند تا با حمله به مراکز و نهادها و جریانات انقلابی، چهره ای متغیّر ازآن چه که هست از خود نشان دهد تا آرای پریشان شده را متّحد و مجتمع نماید. امّا دیگر مردم فریب وعده های توخالی او را نمی خورند و دریافته اند که ایشان صرفاً لولوی سرِ خرمن است و عملاً کارِ خاصّی از دست او بر نمی آید و تداوم دولت او با آن وزرای هزار میلیاردی اش و بی کاری و رکود و وخامت بیش از حدّ انتظار معیشت مردم و اقتصاد کشور و اشاعه فقر و ایجاد فاصله طبقاتی و حقوق نجومی مدیران ارشد و سستی و تهاون در خدمات عمرانی و رفاه اجتماعی قابلیّت دیگری ندارد.

لذا او با سیاه نمایی و شیوه های عامّه پسند و تخریب ناجوانمردانه دولت قبل که ده درصد خدمات اجتماعی و رفاهی و عمرانی آن دولت را انجام نداده، ضمن برخورداری از درآمد بالای دولت و اخذ مالیات صدو و بیست هزار میلیارد تومانی و افزایش فروش بشکه های نفت، عملاً توفیق و توفیری در کیفیّت و بهبودی معیشت مردم و کارهای عمرانی ایجاد نکرد و رکود را بر جامعه تحمیل کرد و به  مدّعی شد که تورّم را تک رقمی کرده است که حاوی خنده های سرشاری بود.