کد خبر: 62576تاریخ انتشار : 21:56:56 - چهار شنبه 3 مه 2017

یادداشت/رضا صادقی؛

اگر بار دیگر او رییس جمهور شود چه می شود؟!

رضا صادقی در یادداشتی با عنوان” اگر بار دیگر او رییس جمهور شود چه می شود؟!” با نگاهی گذرا امّا ژرف به وضعیّت حقوقی کارمندان و حقوق بگیران کشور اشاره کرده است.

به گزارش بهجت نیوز؛ رضا صادقی در یادداشتی با عنوان” اگر بار دیگر او رییس جمهور شود چه می شود؟!” با نگاهی گذرا امّا ژرف به وضعیّت حقوقی کارمندان و حقوق بگیران کشور اشاره کرده است. متن این یادداشت به شرح ذیل می باشد:

حسن روحانی که در سال ۹۲ با معرّفی چهره ای حقوقی و دادن وعده هایی کلان و از سرِ بی خبری به مقام ریاست جمهوری رسید، چنان خویش را فردی کاری و فعّال نشان داد و گفت: کاری کنم که هم سانتری فیوژها بچرخد و هم زندگی مردم رونق پیدا کند و چنان تحوّل اقتصادی ایجاد کنم که مردم دیگر اساساً نیازی به گرفتن یارانه نداشته باشند و به جای آن که مردم به سوی دولت دست دراز کنند، دولت به سوی مردم دست بیافشاند!
و کلیدی را از جیبِ ردای خود درآورد و به مردم نشان داد و گفت : حلّال همه مشکلات در دست این کلید است و این کلید را رمز موفّقیت و مفتاح مشکل گشا نامید!

امّا او در فردای روی کارآمدن چه کرد؟! گویی که عهد کرده بود تا به معضلات و گرفتاری مردم بیافزاید و مشکلات مردم را قفل کند و جنگ آشکاری را با اقشار متوسّط و کم در آمد آغاز کرد و قشر مرفّه را بر دیگران رجحان داد و عرصه زندگی را هر روزه بر مردم سخت تر کرد که همچنان ادامه دارد و مردم را به مواعید توخالی و فریبنده برجام خشنود ساخت و گفت : پس از برجام هر روز شاهد یک گشایش در کارهای تان خواهید بود و حتیّ آب خوردن مردم و جریان باد و باران و آب و هوا را هم به عهدنامه برجام گره زد، و گفت که برجام را خدا آورد و آن گاه از سرِ خیره سری از مردم خواست که شما چرا شُکر نمی کنید!!

باری ایشان ابتدا شروع کرد به کاهش حقوق کارمندان و کارگران، افزایش حقوق کارکنان دولت که در سال ۹۲ و در دولت دهم به میزان ۲۵% تعیین شده بود، در اوّلین سال دولتش آن را به ۲۰ % رساند.
از این رو این کاهش ها همچنان ادامه دارد و تا به کجا خواهد رسید.؟

سال ۱۳۹۲ افزایش حقوق ۲۵ %
سال ۱۳۹۳ افزایش حقوق ۲۰ %
سال ۱۳۹۴ افزایش حقوق ۱۷ %
سال ۱۳۹۵ افزایش حقوق ۱۲ %
سال ۱۳۹۶ افزایش حقوق ۱۰ %

بی شک این روند در صورت تکرار ریاست جمهوری حسن روحانی به صفر درصد سقوط خواهد کرد، به بهانه دروغین و مسخره آمیز تورّم تک رقمی.

بنابراین در سالهای باقی مانده چنین خواهد بود.
سال ۱۳۹۷ افزایش حقوق ۷ %
سال ۱۳۹۸ افزایش حقوق ۵ %
سال ۱۳۹۹ افزایش حقوق ۳ %
سال ۱۴۰۰ فزایش حقوق ۰ %

کلّیّه حقوق بگیران دولت در مجموع در خلال ۴ سال ریاست جمهوری حسن روحانی بابت کاهش مبلغ افزایش حقوق سالیانه خود میلیون ها تومان خسارت دیده و متضرّر شده اند . از آن سو افزایش حقوق بگیران نجومی به مرز ۱۰۰۰ هزار درصد رسید.

علی صدقی رییس بانک رفاه کارگران کل حقوق ۲۳۳ میلیون تومان و صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملّی کل حقوق ۵۸ میلیون تومان، منهای امتیازات دیگر که دولت اینان را ذخایر انقلاب نامید و از آنان تجلیل کرد.

گویند: جلوی ضرر را هر گاه که بگیری سودمند است به هر حال تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل. این هم شمّه ای از اصلاحات و تحولات اقتصادی وعده داده شده دولت روحانی بود.

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید
گفت با این همه از سابقه نومید مشو

آری ؛ نومید مشو جانا که امید پدید آید …