کد خبر: 62369تاریخ انتشار : 13:06:30 - پنجشنبه 27 آوریل 2017

آیت الله بهجت فومنی(ره)؛

آیت الله بهجت(ره): اگر گردن مرا هم بزنید حاضر نیستم امضا کنم!

شهادت دادن و امضا کردن چیزی از روی عدم آگاهی کامل، نتایج سنگینی را به همراه دارد، آیت الله بهجت(ره) در کتاب در محضر بهجت، جلد یک، صفحه 319 در این رابطه فرمودند: اگر گردن مرا هم بزنید حاضر نیستم امضا کنم!”

به گزارش بهجت نیوز؛ شهادت دادن و  امضا کردن چیزی از روی عدم آگاهی کامل نتایج سنگینی را به همراه دارد، آیت الله بهجت در کتاب در محضر بهجت، جلد یک، صفحه 319 در این رابطه فرمودند: ” اگر گردن مرا هم بزنید حاضر نیستم امضا کنم!”

البته محرمات، تنها زنا و قمار و شُرب خمر نیست، گاهی یک امضای بی‌جا که مقدمات و زمینه آن را هم دیگران زحمت کشیده و به دست انسان می‌دهند، موجب از بین رفتن اعراض و نفوس می‌شود و به مراتب از آن بالاتر است. از ما انتظار نمی‌رود که گناهانی از قبیل شرب خمر را در خیابان مرتکب شویم، چون این کار گذشته از ترس خدا، یک نوع جنون و بی‌عقلی است و لذا از ما صادر نخواهد شد.

کاردار بریتانیا در اطاق خصوصی و شخصی آقا سید محمدکاظم یزدی رحمه‌الله وارد شد تا از او امضا بگیرد که مردم بر لَه انگلیس و عَلیهِ دولت عثمانی جنگ کنند و هفت‌تیر خود را هم به ایشان نشان داد و او را تهدید نمود. ایشان چون زبان انگلیسی نمی‌دانست، با اشاره دست به گلوی خود برد و کشید و به او فهماند که: اگر گردن مرا هم بزنید حاضر نیستم امضا کنم! کاردار دید که کشتن و ترور کردن ایشان برای او امضا نمی‌شود، لذا ایشان را رها کرد و از منزلشان بیرون آمد.