کد خبر: 60954تاریخ انتشار : 2:14:31 - شنبه 18 مارس 2017

یادداشت/ هانیه نجومی

جملات طلایی که در زندگی اعجاز می کند

جملات طلایی که در زندگی اعجاز می کند و موجب می شود تا زندگی را سخت نگیریم، جملات و نکته هایی هستند که که در هیچ مدرسه ای به صورت اختصاصی روی آن کار نشده است.

به گزارش بهجت نیوز؛ در زندگی همواره راه های ساده ای وجود دارد که ما می توانیم به کمک آن ها کمی بر مشقت های زندگی فایق بیاییم و همواره این جمله مد نظر ما باشد که این نیز بگذرد و   نه آسایش پایدار است و نه رنج و ناراحتی همیشه می ماند زیرا یکی از پس دیگری می آید و می رود. در همین راستا جملات طلایی که در زندگی اعجاز می کند و موجب می شود تا زندگی را سخت نگیریم، جملات و نکته هایی هستند که که در هیچ مدرسه ای به صورت اختصاصی روی آن کار نشده است و همیشه ذهن ما پر شد از جمله هایی که حتی گاهی اوقات معنی آن ها را هم نفهمیدیم و بخاطره ترس و یا تایید ظاهری همیشه سر تکان می دادیم و لبخند تلخی هم بر لب می نشاندیم.

این جمله های طلایی که قابلیت اعجاز دارد، به شرح ذیل می باشد:

– خنده” داروی هر “درد” است. با خوشرویی و تبسم، دردهای خود را درمان کنید.

– از محبت به دیگران دریغ نکنید. زندگی کوتاه است و پایان آن نامعلوم. پس سعی کنید محبت کنید تا محبت ببینید.

– همیشه به خود بگوییم دیگران در شرایط خیلی بدتری نسبت به من در حال گذران زندگی هستند.

– از خداوند همواره هم بیم و هم امید داشته باشیم.

– خود را به دست حوادث نسپاریم و همواره تلاش کنیم.

– هر خواسته ای را قلبا از خداوند بخواهیم چون انسان ها یک انرژی را به کائنات می فرستند و دقیقا همان را هم دریافت می کنند.

– اهمیت روابط اجتماعی بسیار مهم تر از درجات مادی است که همه آرزوی آن را دارند.

– هر روز را آن چنان زندگی کنیم که گویی گویی روز آخر زندگی ماست. سعی کنیم بهترین همسر، بهترین مادر، بهترین فرزند، بهترین دوست برای خانواده و اطرافیان باشیم.

– بی بهانه و بی توقع محبت کنیم.

– اگر درد و رنجی به ما رسید به خودمان بگوییم ممکن است کسی باشد که در شرایط خیلی بدتری باشد و بگوییم حتما حکمتی دارد.

– فراموش نکنیم آن چه داریم نعمت خداست و آنچه نداریم حکمت اوست.