کد خبر: 58755تاریخ انتشار : 1:34:54 - چهار شنبه 15 فوریه 2017

بارش برف در مسیر فومن به ماسوله/ عکس:مجتبی محمدی

بارش برف در مسیر فومن به ماسوله/ عکس:مجتبی محمدی

بارش برف در مسیر فومن به ماسوله/ عکس:مجتبی محمدی