کد خبر: 58182تاریخ انتشار : 4:25:26 - چهار شنبه 8 فوریه 2017

آیت الله بهجت فومنی (ره)؛

آنها نوکرهای مطیع می‌خواستند!

آیت الله بهجت فومنی (ره) در کتاب در محضر بهجت جلد دوم صفحه ٣۷۲ در رابطه با نهضت مشروطه می فرمایند که مشروطه از طرف سفارت انگلیس هدایت می شد و آنها شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی را کشتند چرا که آنها نوکرهای مطیع می‌خواستند.

به گزارش بهجت نیوز؛ آیت الله بهجت فومنی (ره) در کتاب در محضر بهجت جلد دوم صفحه ٣۷۲ در رابطه با نهضت مشروطه می فرمایند که مشروطه از طرف سفارت انگلیس هدایت می شد و آنها شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی را کشتند چرا که آنها نوکرهای مطیع میخواستند.

چه رجالی در عالم پیدا میشوند؟! وقتی مرحوم شیخ فضلالله نوری فهمید که تأیید مشروطه صحیح نیست ـ چون دید از طرف سفارت انگلیس تأیید و پشتیبانی میشود و کسان دیگری غیر از علما و متدینین و به تعبیر ایشان پاچه ورمالیدهها، از مشروطه حمایت میکنند و دید که این دو طائفه روحانی و غیرروحانی در صف مشروطهخواهی نمیشود با هم جمع شوند و در یک صراط و در یک خط و یک راه و به منظور یک هدف حرکت نمیکنند ـ از مشروطه خواهی دست کشید و فرمود: مشروطه، باید مشروعه باشد. مشروطهخواهان با شایعه پراکنی وانمود کردند که ایشان موافق مشروطه است، ولی استبدادیها با رشوه او را خریدهاند. چگونه ممکن و متصور است که انسان به خاطر رشوه، حاضر شود به دار آویخته شود؟!

سرانجام، مرحوم شیخ فضلالله نوری را با آن عظمتش در علم و عمل، به دار آویختند و کشتند، زیرا میترسیدند قیام مشروطهخواهی را به عقب بیندازد و یا حداقل در دیگران شک و تردید ایجاد کند. مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی را هم که در رأس مشروطهخواهان قرار داشت، بدتر از ایشان کشتند. آری، آنها نوکرهای مطیع میخواستند، نه آقا بالاسر و مُطاع.