کد خبر: 56262تاریخ انتشار : 1:07:44 - چهار شنبه 11 ژانویه 2017

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن :

اتمام تشخیص منابع ملی و مستثنیات فومن تا پایان سال 95

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن در گفتگو با خبرنگار بهجت نیوز اظهار کرد:تشخیص منابع ملی و مستثنیات در شهرستان فومن تا پایان سال 95 به اتمام خواهد رسید.

به گزارش بهجت نیوز؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن در گفتگو با خبرنگار بهجت نیوز اظهار کرد:تشخیص منابع ملی و مستثنیات در شهرستان فومن تا پایان سال 95 به اتمام خواهد رسید.

اکبر مهتدی حقی گفت: اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در کلیه اراضی شهرستان فومن به غیر از اراضی روستاهای : الله داد کوه و سسطلان اعمال گردیده و تکلیف اراضی ملی و مستثنیات اشخاص معین گردیده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به انتشار آگهی تشخیص حدود 2000 هکتار از اراضی شهرستان فومن در منطقه شولم، اشخاصی که به تشخیص منابع طبیعی در این منطقه اعتراض دارند میتوانند اعتراضیه خود را با ضمیمه مدارک و مستدات زراعی یا ثبتی به اداره شهرستان فومن تسلیم فرمایند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن تاکید کرد: افراد معترض یه تشخیص منابع طبیعی در سایر روستاهای شهرستان، میتوانند به همراه مدارک لازم دادخواست اثبات مالکیت خود را به شعبات ویژه رسیگی به اعتراضات مذکور در دادگاه عمومی و حقوقی چله خانه رشت تقدیم فرمایند.

مهتدی حقی همچنین خاطر نشان کرد: اجرای طرح تنفس 10 ساله جنگلهای شمال، قبل از تدوین و اجرای طرح جامع حفاظتی_احیائی این جنگلها، به معنای توقف مدیریت منابع طبیعی در تثبیت پایداری این میراث جهانی است.

وی تصریح کرد: طرح توقف بهره برداری از جنگلهای شمال و عدم نگاه اقتصادی به این سرمایه زیستی با اهمیت و بی نظیر یکی از طرحهای مهم و پرفایده ملی به شمار میرود، چراکه توان اکولوزیکی این منابع با توجه به بهره برداریهای بی رویه در دهه های اخیر ، عدم نظارت کافی بر تهیه و اجرای برخی از طرحهای جنگلداری ، توسعه روستاهای حاشیه جنگل و حضور مخرب دام در جنگلها، بتدریج در حال تحلیل و اضمحلال است، بطوریکه در بسیاری از مناطق تجدید حیات طبیعی جنگل کاملا متوقف شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن بیان داشت: نکته اساسی این است که سازمان جنگلها و مراتع کشور نباید مدیریت موثر خود بر این منابع را با توقف اجرای طرحهای جنگلداری کاهش دهد بنابر این لازم است که قبل از تعطیلی طرحهای فعال و اتمام قرارداد شرکتهای تعاونی جنگل نشین که در هر حال عامل موثری در مدیریت حفاظتی به شمار میروند، طرح جامع حفاظتی و احیائی جنگلهای شمال بر اساس واحد های مدیریتی موجود یعنی حوضه آبخیز یا سریهای جنگلداری تدوین و اجرایی گردد.

مهتدی حقی اظهار کرد: بدیهی است احیاء ، توسعه و حفاظت کامل از جنگلهای 1/4 میلیون هکتاری شمال با توجه به امکانات و اعتبارات محدود و کمبود نیروی انسانی سازمان جنگلها میسر نبوده و مستلزم صرف اعتبارات مناسبی است که قبلا بخشی از آن بوسیله بهره برداری از درختان صنعتی جنگل تامین شده است.

وی در پایان گفت: رها نمودن جنگل بدون اجرای طرح مدیریت حفاظتی-احیائی تحت نظارت سازمان، با توجه به طمع افراد ناآگاه یا سودجو و فرصت طلب، فقط تخریب بیشتر جنگلها را بدنبال خواهد داشت و احتمالا باعث رشد پدیده شوم قاچاق چوب و توسعه دامداری در جنگل می شود.

خبرنگار: زهرا خوشگفتار