کد خبر: 55295تاریخ انتشار : 0:55:10 - جمعه 16 دسامبر 2016

با حضور اعضای کارگروه های مختلف قشر بسیج

انتخابات مجمع عالی بسیج شهرستان فومن برگزار شد

صبح امروز با حضور اعضای کارگروه های مختلف قشر بسیج، انتخابات مجمع عالی بسیج شهرستان فومن برگزار شد.

به گزارش بهجت نیوز؛ صبح امروز با حضور اعضای کارگروه های مختلف قشر بسیج، انتخابات مجمع عالی بسیج شهرستان فومن برگزار شد.

در این جلسه آقایان جمال محمدی،ولی مهدوی نیا،حمید پیرقدیمی و سرکار خانم نسرین پورحبیبی به ترتیب با30،31،42،48 رای از اعضای کارگروه های مختلف مجمع عالی بسیج شهرستان  به عضویت هیات رئیسه درآمدند.

شایان ذکر است  زیرساخت اصلی مجمع های بسیج اتاق های فکری بود که در رده های مختلف بسیج تشکیل شد که در آن نظرات تجمعی در قالب یک خردورزی جمعی، بانکی از اطلاعات و راهکارها را تشکیل داد که هدف اصلی آن رفع مشکلات و ایجاد رضایت مندی بیشتر در مردم بود.این اتاق فکرها زمینه ای شد برای ایجاد شوراهایی تحت عنوان شورای عالی قشر که در آن تمام نظرات طبقه بندی و مدیریت شد و در نتیجه کارگروه هایی از دل این شورا استخراج شد که هرکارگروه فعالیت های مربوط به خود را دسته بندی، فشرده سازی و مدیریت می کند. این کارگروه ها عبارتند از: اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی، بانوان، سلامت، اقتصاد، علمی – پژوهشی و تلفیقی که با زمانبندی فصلی و یا ماهانه در قالب مجمع عالی بسیج تشکیل جلسه می دهند که این مجمع نظرات را در جامعه و بین مردم به صورت عملی اجرا خواهند کرد.

  1. خوب!! بسلامتی یاران نماینده قبلی هم مسوولیت گرفتند…