کد خبر: 54130تاریخ انتشار : 18:15:21 - پنجشنبه 24 نوامبر 2016

زیبائی های روز برفی فومن در قاب تصاویر

بابارش اولین برف پائیزی در شهرستان فومن، شهر فومن سپیدپوش شد.

فاطمه مهرورز/ به گزارش بهجت نیوز؛ با بارش اولین برف پائیزی در شهرستان فومن، شهر فومن سپیدپوش شد.

زیبائی های یک روز برفی در فومن از منظر تصاویر لذت بخش است.

 

photo_2016-11-24_18-03-03 photo_2016-11-24_18-03-15 photo_2016-11-24_18-03-25 photo_2016-11-24_18-03-42 photo_2016-11-24_18-03-46 photo_2016-11-24_18-03-50 photo_2016-11-24_18-03-53 photo_2016-11-24_18-03-56 photo_2016-11-24_18-04-00 photo_2016-11-24_18-04-04 photo_2016-11-24_18-04-07 photo_2016-11-24_18-04-10 photo_2016-11-24_18-04-13 photo_2016-11-24_18-04-21 photo_2016-11-24_18-04-24 photo_2016-11-24_18-04-27 photo_2016-11-24_18-04-31 photo_2016-11-24_18-04-34 photo_2016-11-24_18-04-37 photo_2016-11-24_18-04-41 photo_2016-11-24_18-04-44 photo_2016-11-24_18-04-47