کد خبر: 54079تاریخ انتشار : 2:00:22 - چهار شنبه 23 نوامبر 2016

مشاور وزیر کار،رفاه و اموراجتماعی؛

بسیج مامن دوست داران ولایت و حافظان امنیت کشور است

نماینده ادوار مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تصریح براینکه بسیج میعاد گاه جوانانی است دل داده ولایت و خاک پاک میهن اسلامی هستند، افزود: بسیج از ابتدا تشکیل اش موجب امنیت و امید بوده است.

عرفان منصوریان/ ناصر عاشوری  با گرامیداشت هفته بسیج با بیان اینکه شجره طیبه بسیج با تدبیر هوشمندانه امام خمینی(ره) پی ریزی شده است، گفت: بسیج محفلی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی آن را مدرسه عشق دانسته است.

نماینده ادوار مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تصریح براینکه بسیج میعاد گاه جوانانی است دل داده ولایت و خاک پاک میهن اسلامی هستند، افزود: بسیج از ابتدا تشکیل اش موجب امنیت و امید بوده است.

وی با تاکید براینکه بسیج دیروز بسیج جنگ سخت و بسیج امروز، تقابل با جنگ نرم دشمنان است، متذکرشد: بسیج ابعادی بی حد و مرز دارد که آحاد مردم ایران اسلامی را در خود جای داده است.

مشاور وزیر کار،رفاه و اموراجتماعی با اشاره به اینکه بسیج راه رسیدن به ارتش ۲۰ میلیونی است، تاکید کرد: امروزه بسیج متعلق به همه قشر های مختلف جامعه است.

ناصرعاشوری با تصریح براینکه بسیج امروز فقط به معنا اسلحه گرم نیست، خاطرنشان کرد: بسیج مامن دوست داران ولایت و حافظان امنیت کشور است.

وی حضور موفق بسیجیان در عرصه فرهنگی و جنگ نرم را یکی از موفقیت های این نیروی پیرو ولایت دانست و افزود: حضور در بسیج و پاسداری از امنیت ملی، محدودیت دینی، قومیتی و مذهبی ندارد.

نماینده ادوار مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه روحیه بسیجی و جهادی پشتوانه محکمی برای روزهای سخت کشور خواهد بود، ادامه داد: حرکت در خط و منویات رهبری یکی از ویژگی های شایسته این لشکر مخلص خدا است.