کد خبر: 53178تاریخ انتشار : 11:36:53 - دوشنبه 7 نوامبر 2016

یادداشت/ عرفان منصوریان

بار تریبون مسئولین روی دوش خبرنگار/ چه کسی حرف دل خبرنگاران را می شنود؟

نوشتن و نگارش در عرصه رسانه، برای صاحب قلم، فراز و نشیب های زیادی دارد.

نوشتن و نگارش در عرصه رسانه، برای صاحب قلم، فراز و نشیب های زیادی دارد. گاه یکی تحسین و گاه یکی مورد مواخذه قرار می گیرد.
اما مطمنا خبرنگار از این عمل هیچ قصدی نداشته و برای درد جامعه و بجا آوردن حق نقد قلم میزند.
ولی برخی مواقع ظرفیت نقد پذیری بعضی از افراد اینقدر قلیل است که خبرنگار را دشمن ردیف اول شان یا وابسته به ایادی دشمن میدانند.
جالب است که همین فرد مواخذه شده شاید در روزهای گذشته با انجام اقدامی مثبت، مورد تمجید همان خبرنگار هم قرار گرفته باشد و آن موقع است که نقد خبرنگار عداوت و تعریف اش رفاقت می شود.
خبرنگاران بار سنگین تریبون خیلی از مسئولین را به دوش کشیده اند و ولی کمتر مسئولی پیدا می شود که یک ساعت آن هم بصورت اختصاصی و خارج از جمع آوری رزومه، پای دل آوا های خبرنگاران بنشیند.
البته اگر اقدام مثبت و شهروند محوری از سوی مسئول و مدیر دلسوز و تلاشگری که تعدادشان کم هم نیست انجام شود و رسانه و خبرنگاری عامدانه منتشر نکند، اینجاست که ناخودآگاه با دشمنان هم خط شده ایم.
شاعر نامی فومن، شیون فومنی، با یکی از اشعار زیبایش چقدر اندیشمندانه صحه بر کار قلم فرسایان و شعرا گذاشته است.

شاعر نشدم که چاپلوسی بکنم
در شهر قصیده خاک‌بوسی بکنم
در سنت مردمان به دور از مردی است
مردم به عزا و من عروسی بکنم…

  1. شهروندعادی گفت:

    روح مرحوم شیون شادباد.آقای منصوریان عزیز! باشماموافقم ولی باکمال احترامی که برای اکثرخبرنگاران شهرمان قایلم به عقیده بنده برخی دوستان خبرنگارماچه دررسانه های مکتوب وچه مجازی صرفارپرتاژآگهی برای مدیران بعضاضعیف وسیاسی وارگانهای خاص کارمی کنندونردبان ترقی تازه بدوران رسیده هاهستندوخبرنگارنماهستندتاخبرنگار …برادرعزیزمتولی بایداحترام امامزاده خودرانگهدارد…