کد خبر: 52524تاریخ انتشار : 2:36:12 - سه شنبه 25 اکتبر 2016

نوزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی در فومن برگزار شد

نوزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی سوم آبان ماه رأس ساعت 9 صبح همزمان با سراسر کشور در شهرستان فومن برگزار شد.

 به گزارش بهجت نیوز؛ با حضور عباس رجب پور مدیر آموزش و پرورش شهرستان فومن ، صادقی معاون پرورشی و تربیت بدنی ، نوزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی در روز سوم آبان 95 همزمان با سراسر کشور در آموزشگاه شهدای ادبی (شاهد) شهرستان فومن برگزار شد.

انتخابات شورای دانش آموزی مطابق مواد ۱۸ و ۲۰ آیین نامه اجرایی مدارس یکی از وظایف مدیران مدارس بوده و در تمامی مدارس برگزار می شود.

در سال تحصیلی 96-95 انتخابات در روز دوشنبه ۳ آبان ماه همزمان با سراسر کشور در 176 واحد آموزشی شهرستان  برگزار می شود و همه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی و بالاتر حق نامزد شدن و شرکت در انتخابات را دارند، البته تعداد اعضای شورای دانش آموزی مدارس به جمعیت دانش آموزی مدرسه بستگی دارد.

تعداد اعضای شورای دانش آموزی در مدارس ابتدایی تا ۱۰۰ دانش آموز ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ دانش آموز ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و بیش از ۱۵۰ دانش آموز ۹ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل است.

در مدارس متوسطه دوره اول و دوم تا ۲۵۰ دانش آموز ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل، از ۲۵۰ تا ۳۵۰ دانش آموز ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل، از ۲۵۰  تا ۳۵۰ دانش آموز ۹ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و از ۵۵۰ بالاتر ۱۱ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل  انتخاب می شوند.

هدف از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان ، شورای دانش آموزان در سطح مدارس تشکیل می شود .

شرح وظایف شورای دانش آموزان به شرح زیر است :
شرح وظایف :
مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزان با مفاد این آیین نامه
بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در بخشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه .
همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی ، انقلابی و ملی در مدارس .
اداره نشریه دیواری و همکاری در اداره امور کتابخانه مدارس .
همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری ، علمی و ورزشی دانش آموزان .
همکاری در برگزاری بازدیدهای علمی و اردوهای تفریحی و مذهبی .
همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدارس .
همکاری در تشکیل و اداره تعاونی دانش آموزان در مدارس .
همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه .
همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه .
انتخاب نماینده برای شرکت موردی در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان .
ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی مدرسه داشته اند.