کد خبر: 52247تاریخ انتشار : 3:10:09 - جمعه 21 اکتبر 2016

به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن؛

مراسم تعزیه در فومن برگزار شد+تصاویر

مراسم سنتی تعزیه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن توسط گروه تعزیه شاه زاده ابراهیم در مصلی جدید شهرستان فومن برگزار شد

امیرمحمد مهرورز/ به گزارش بهجت نیوز؛ مراسم سنتی تعزیه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن توسط گروه تعزیه شاه زاده ابراهیم در مصلی جدید شهرستان فومن برگزار شد

.شایان ذکر است اجرای این مراسم سنتی از تاریخ 28 مهر به مدت 15 شب در فومن برگزار می گردد.

photo_2016-10-21_02-55-23 photo_2016-10-21_02-55-37 photo_2016-10-21_02-55-40 photo_2016-10-21_02-55-42 photo_2016-10-21_02-55-44 photo_2016-10-21_02-55-46 photo_2016-10-21_02-55-48 photo_2016-10-21_02-55-52 photo_2016-10-21_02-55-56 photo_2016-10-21_02-55-58 photo_2016-10-21_02-56-01 photo_2016-10-21_02-56-03 photo_2016-10-21_02-56-06 photo_2016-10-21_02-56-10 photo_2016-10-21_02-56-14 photo_2016-10-21_02-56-17 photo_2016-10-21_02-56-19 photo_2016-10-21_02-56-25 photo_2016-10-21_02-56-27 photo_2016-10-21_02-56-31 photo_2016-10-21_02-56-33 photo_2016-10-21_02-56-35 photo_2016-10-21_02-56-38 photo_2016-10-21_02-56-40 photo_2016-10-21_02-56-48 photo_2016-10-21_02-56-51 photo_2016-10-21_02-56-53 photo_2016-10-21_02-56-55 photo_2016-10-21_02-56-57 photo_2016-10-21_02-57-01 photo_2016-10-21_02-57-04 photo_2016-10-21_02-57-05 photo_2016-10-21_02-57-07