کد خبر: 52192تاریخ انتشار : 17:03:23 - چهار شنبه 19 اکتبر 2016

پارک جنگلی شهر فومن

پارک جنگلی شهر فومن از پروژه های شهرداری فومن که درحال آماده سازی و فنس کشی در منطقه کاس احمدان می باشد.

پارک جنگلی شهر فومن از پروژه های شهرداری فومن که درحال آماده سازی و فنس کشی در منطقه کاس احمدان می باشد.

photo_2016-10-19_17-01-25