کد خبر: 51467تاریخ انتشار : 1:46:04 - یکشنبه 9 اکتبر 2016

تمرین گروه تعزیه هیات حیدریون فومن در قاب تصاویر

هیات حیدریون فومن در پاسداشت ایام حزن و اندوه محرم حسینی علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری ویژه در دهه اول محرم، اقدام به تشکیل گروه تعزیه کرده است.

به گزارش بهجت نیوز؛ هیات حیدریون فومن در پاسداشت ایام حزن و اندوه محرم حسینی علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری ویژه در دهه اول محرم، اقدام به تشکیل گروه تعزیه کرده است.
تعزیه نمایشی مذهبی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می شود.

photo_2016-10-09_01-21-16

 

photo_2016-10-09_01-21-29 photo_2016-10-09_01-21-42 photo_2016-10-09_01-21-52 photo_2016-10-09_01-22-04 photo_2016-10-09_01-22-10 photo_2016-10-09_01-22-13 photo_2016-10-09_01-22-27 photo_2016-10-09_01-22-32 photo_2016-10-09_01-22-36 photo_2016-10-09_01-22-43 photo_2016-10-09_01-22-46 photo_2016-10-09_01-22-52 photo_2016-10-09_01-22-57 photo_2016-10-09_01-23-00 photo_2016-10-09_01-23-12 photo_2016-10-09_01-23-14 photo_2016-10-09_01-23-20 photo_2016-10-09_01-23-24 photo_2016-10-09_01-23-27 photo_2016-10-09_01-23-30 photo_2016-10-09_01-23-33 photo_2016-10-09_01-23-35 photo_2016-10-09_01-23-38 photo_2016-10-09_01-23-45 photo_2016-10-09_01-23-48 photo_2016-10-09_01-23-51 photo_2016-10-09_01-23-53؛ هیات حیدریون فومن در پاسداشت ایام حزن و اندوه محرم حسینی علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری ویژه در دهه اول محرم، اقدام به تشکیل گروه تعزیه کرده است