کد خبر: 51405تاریخ انتشار : 1:59:08 - شنبه 8 اکتبر 2016

همایش شیرخوارگان حسینی در شنبه بازار و خشکنودهان هم برگزار شد+تصاویر

همزمان با سایر نقاط کشور همایش شیرخوارگان حسینی روز گذشته در روستاهای شنبه بازار و خشکنودهان بالا فومن نیز برگزار شد.

به گزارش بهجت نیوز، همزمان با سایر نقاط کشور همایش شیرخوارگان حسینی روز گذشته در روستاهای شنبه بازار و خشکنودهان بالا فومن نیز برگزار شد.

روستای شنبه بازار

photo_2016-10-08_01-18-15 photo_2016-10-08_01-36-48 photo_2016-10-08_01-36-54 photo_2016-10-08_01-36-59 photo_2016-10-08_01-37-02 photo_2016-10-08_01-37-09 photo_2016-10-08_01-37-19 photo_2016-10-08_01-37-23 photo_2016-10-08_01-37-27 photo_2016-10-08_01-37-35 photo_2016-10-08_01-37-43 photo_2016-10-08_01-40-15 photo_2016-10-08_01-40-19 photo_2016-10-08_01-40-22 photo_2016-10-08_01-40-25
روستای خشکنودهان بالا

photo_2016-10-08_00-50-01 photo_2016-10-08_00-50-12 photo_2016-10-08_00-50-14 photo_2016-10-08_00-50-17 photo_2016-10-08_00-50-20 photo_2016-10-08_00-50-27 photo_2016-10-08_00-50-37