کد خبر: 51269تاریخ انتشار : 2:34:13 - جمعه 7 اکتبر 2016

فومن در محرم به روایت تصویر

درچهارمین روز از ماه محرم همراه با لنز دوربین خود سری به کوچه های شهر زدیم و از همنوائی مردم دیار بهجت با ماه عزا گزارشی تهیه کردیم.

عباس یکتا/ به گزارش بهجت نیوز؛ درچهارمین روز از ماه محرم همراه با لنز دوربین خود سری به کوچه های شهر زدیم و از همنوائی مردم دیار بهجت با ماه عزا گزارشی تهیه کردیم.

تصاویر فوق گویای ارادت مردمان این خطه به خاندان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) می باشد.

 

img_5465 img_5467 img_5468 img_5472 img_5474 img_5475 img_5476 img_5477 img_5478 img_5479 img_5480 img_5481 img_5482 img_5483 img_5484 img_5485 img_5486 img_5487 img_5488 img_5489 img_5490 img_5492 img_5493 img_5494 img_5495 img_5496 img_5497 img_5499 img_5500 img_5501 img_5502 img_5503 img_5504 img_5505 img_5506 img_5507 img_5508 img_5509 img_5510 img_5511 img_5512 img_5513 img_5514 img_5515 img_5516 img_5517 img_5518 img_5520 img_5523 img_5524 img_5525 img_5526 img_5528 img_5529 img_5531 img_5534 img_5535 img_5537 img_5608 img_5609 img_5610 img_5611 img_5612 img_5613 img_5614 img_5615 img_5616 img_5617 img_5619 img_5620 img_5621 img_5622 img_5623