کد خبر: 51118تاریخ انتشار : 15:13:33 - دوشنبه 3 اکتبر 2016

مسابقه رالی خانوادگی گیلان درقاب تصاویر

مسابقه رالی خانوادگی در گیلان به مناسبت فرارسیدن هفته ناجا روز گذشته با همکاری هیات اتومبیل رانی گیلان و فومن در مسیر لاهیجان تا فومن برگزار شد.

به گزارش بهجت نیوز؛ مسابقه رالی خانوادگی در گیلان به مناسبت فرارسیدن هفته ناجا روز گذشته با همکاری هیات اتومبیل رانی گیلان و فومن  در مسیر لاهیجان تا فومن برگزار شد.

شایان ذکر است در پایان مسابقه رالی جوایز ارزنده و نفیس نقدی و غیرنقدی به نفرات برتر اهدا گردید.

photo_2016-10-03_14-44-14 photo_2016-10-03_14-44-35 photo_2016-10-03_14-44-41 photo_2016-10-03_14-45-22 photo_2016-10-03_14-45-35 photo_2016-10-03_14-45-46 photo_2016-10-03_14-48-12 photo_2016-10-03_14-48-36 photo_2016-10-03_14-48-40 photo_2016-10-03_14-52-02 photo_2016-10-03_14-52-11 photo_2016-10-03_14-52-15 photo_2016-10-03_14-52-20 photo_2016-10-03_14-52-38 photo_2016-10-03_14-52-47 photo_2016-10-03_14-52-58 photo_2016-10-03_14-53-28 photo_2016-10-03_14-53-34 photo_2016-10-03_14-57-28 photo_2016-10-03_14-57-33 photo_2016-10-03_14-57-37 photo_2016-10-03_14-57-40 photo_2016-10-03_14-57-43 photo_2016-10-03_14-57-47 photo_2016-10-03_14-57-52 photo_2016-10-03_14-57-58 photo_2016-10-03_14-58-02 photo_2016-10-03_14-58-04 photo_2016-10-03_14-58-11 photo_2016-10-03_14-58-14 photo_2016-10-03_14-58-25 photo_2016-10-03_14-58-30 photo_2016-10-03_14-58-35 photo_2016-10-03_14-58-41 photo_2016-10-03_14-58-45 photo_2016-10-03_14-58-49خا