کد خبر: 50498تاریخ انتشار : 18:44:15 - دوشنبه 26 سپتامبر 2016

تمرین پیشکسوتان فوتبال فومن در قاب تصاویر

روز گذشته سری به تمرین پیشکسوتان فوتبال فومن این نام آوران سالهای نه چندان دور فومنی زدیم و شاهد پویائی و نشاط امروز این جوانان دیروز بودیم؛

امیر محمد مهرورز/ به گزارش بهجت نیوز؛ روز گذشته سری به تمرین پیشکسوتان فوتبال فومن این نام آوران سالهای نه چندان دور فومنی زدیم و شاهد پویائی و نشاط امروز این جوانان دیروز بودیم؛

تصاویر تمرین فوق در ذیل مطلب قابل مشاهده می باشد:

dscf3695 dscf3696 dscf3697 dscf3698 dscf3699 dscf3700 dscf3702 dscf3703 dscf3705 dscf3707 dscf3708 dscf3709 dscf3710 dscf3711 dscf3712 dscf3713 dscf3714 dscf3716  dscf3718    dscf3722 dscf3723 dscf3725 dscf3726 dscf3727 dscf3728 dscf3729 dscf3730 dscf3731 dscf3732 dscf3733 dscf3734 dscf3735 dscf3739 dscf3742 dscf3743 dscf3744 dscf3745 dscf3746 dscf3739یشکسوتان فوتیال