کد خبر: 50444تاریخ انتشار : 2:48:01 - یکشنبه 25 سپتامبر 2016

فرزند شهید هوای نوازش پدرش را دارد …

پسر شهید سامانلو در نمایشگاهی، ماکت تصویری پدرش را می‌بیند و فکر می‌کند واقعی است… وقتی با تلاش به بالا رفته و متوجه می‌شودکاغذی است، گریه می کند!

پسر شهید سامانلو در نمایشگاهی، ماکت تصویری پدرش را می‌بیند و فکر می‌کند واقعی است… وقتی با تلاش به بالا رفته و متوجه می‌شودکاغذی است، گریه می کند!

photo_2016-09-25_00-16-50