کد خبر: 50398تاریخ انتشار : ۱:۱۰:۱۱ - شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵

آسفالت کوچه ارتباطی باشگاه چمران و کوی فرهنگیان!

photo_2016-09-24_01-08-29