کد خبر: 50398تاریخ انتشار : 1:10:11 - شنبه 24 سپتامبر 2016

آسفالت کوچه ارتباطی باشگاه چمران و کوی فرهنگیان!

photo_2016-09-24_01-08-29