کد خبر: 48979تاریخ انتشار : 19:31:38 - چهار شنبه 7 سپتامبر 2016

مراسم میلاد شهید سید جواد موسوی در قاب تصاویر

مراسم میلاد شهید سید جواد موسوی با حضور انبوه ارادتمندان این شهید بزرگوار در گلزار شهدای روستای شنبه بازار فومن برگزار شد.

میلاد پورمحسن/ به گزارش بهجت نیوز؛ مراسم میلاد شهید سید جواد موسوی با حضور انبوه ارادتمندان این شهید بزرگوار در گلزار شهدای روستای شنبه بازار فومن برگزار شد.
شایان ذکر است این مراسم عصر امروز با مدیحه سرائی مداح اهلبیت علیهم السلام سید مهدی حقی برپا شده بود.

photo_2016-09-07_19-14-09 photo_2016-09-07_19-14-20 photo_2016-09-07_19-14-24 photo_2016-09-07_19-14-50 photo_2016-09-07_19-14-54 photo_2016-09-07_19-14-57 photo_2016-09-07_19-15-00 photo_2016-09-07_19-15-03 photo_2016-09-07_19-15-06 photo_2016-09-07_19-15-09 photo_2016-09-07_19-15-12 photo_2016-09-07_19-15-15 photo_2016-09-07_19-15-17 photo_2016-09-07_19-15-22 photo_2016-09-07_19-15-25 photo_2016-09-07_19-15-27 photo_2016-09-07_19-15-33 photo_2016-09-07_19-15-39 photo_2016-09-07_19-15-42 photo_2016-09-07_19-15-44 photo_2016-09-07_19-15-47 photo_2016-09-07_19-15-49 photo_2016-09-07_19-15-52 photo_2016-09-07_19-15-54 photo_2016-09-07_19-15-58 photo_2016-09-07_19-16-00 photo_2016-09-07_19-16-03 photo_2016-09-07_19-16-09 photo_2016-09-07_19-16-11 photo_2016-09-07_19-16-14 photo_2016-09-07_19-16-20 photo_2016-09-07_19-16-23 photo_2016-09-07_19-16-26 photo_2016-09-07_19-16-29 photo_2016-09-07_19-16-31 photo_2016-09-07_19-16-40 photo_2016-09-07_19-16-43 photo_2016-09-07_19-16-46سم میلا