کد خبر: 47725تاریخ انتشار : 1:30:54 - سه شنبه 23 آگوست 2016

اولین تصویر دسته جمعی شهرداری فومن در فصل جدید

photo_2016-08-22_13-55-12