کد خبر: 47353تاریخ انتشار : 15:26:14 - سه شنبه 16 آگوست 2016

یک انتقال بزرگ به روایت تصویر

باهمت شهردار و عوامل شهرداری در انتقال سه شنبه بازار هفتگی به محل جدید در شهرک امام خمینی (ره) این امربا اعتراض برخی از کسبه این بازار مواجه شد.

فرزین مهرورز/ به گزارش بهجت نیوز؛ با همت شهردار و عوامل شهرداری در انتقال سه شنبه بازار هفتگی به محل جدید در شهرک امام خمینی (ره)  این امر با  اعتراض برخی از کسبه این بازار مواجه شد.

شایان ذکر است مهندس عباسقلی زاده شهردار فومن با حضور  در بازار جدید از نزدیک مشکلات را بررسی نمود و پس از گفتگو با کسبه به عوامل شهرداری برای حل برخی از مشکلات از جمله آب گرفتگی ، استقرار نامناسب برخی از کسبه در محل بازار جدید و ناهماهنگی های موجود در استقرار بازاریان دستورات لازم را صادر کرد.

photo_2016-08-16_14-23-14 photo_2016-08-16_14-23-20 photo_2016-08-16_14-24-46 photo_2016-08-16_14-24-57 photo_2016-08-16_14-25-01 photo_2016-08-16_14-25-06 photo_2016-08-16_14-25-12 photo_2016-08-16_14-25-19 photo_2016-08-16_14-25-26 photo_2016-08-16_14-25-32 photo_2016-08-16_14-25-35 photo_2016-08-16_14-25-38 photo_2016-08-16_14-25-42 photo_2016-08-16_14-25-46 photo_2016-08-16_14-25-50 photo_2016-08-16_14-25-53 photo_2016-08-16_14-25-57 photo_2016-08-16_14-26-00 photo_2016-08-16_14-26-03 photo_2016-08-16_14-26-07 photo_2016-08-16_14-26-11 photo_2016-08-16_14-26-14 photo_2016-08-16_14-26-20 photo_2016-08-16_14-26-28 photo_2016-08-16_14-26-31 photo_2016-08-16_14-26-38 photo_2016-08-16_14-26-43 photo_2016-08-16_14-26-47 photo_2016-08-16_14-27-01 photo_2016-08-16_14-27-13 photo_2016-08-16_14-27-16 photo_2016-08-16_14-27-20 photo_2016-08-16_14-27-23 photo_2016-08-16_14-27-26 photo_2016-08-16_14-27-31 photo_2016-08-16_14-27-40 photo_2016-08-16_14-27-43 photo_2016-08-16_14-27-46 photo_2016-08-16_14-27-49 photo_2016-08-16_14-27-52زرگ به