کد خبر: 47108تاریخ انتشار : 10:26:08 - جمعه 12 آگوست 2016

جدول نتایج مسابقات والیبال المپیک ۲۰۱۶ ریو

جداول زیر شامل دو جدول گروه های A و B مسابقات والیبال المپیک است که از ۱۷ مرداد ماه در برزیل آغار شده است و همچنین جدول نتایج نهایی مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریو است که در آن مسابقات ملی پوشان کشورمان توانستند با اقتدار به رقابت های المپیک ۲۰۱۶ ریو صعود کنند.

به گزارش بهجت نیوز جداول زیر شامل دو جدول گروه های A و B مسابقات والیبال المپیک است که از ۱۷ مرداد ماه در برزیل آغار شده است و همچنین جدول نتایج نهایی مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریو است که در آن مسابقات ملی پوشان کشورمان توانستند با اقتدار به رقابت های المپیک ۲۰۱۶ ریو صعود کنند.

همچین شما می توانید برای مشاهده جدول رده بندی، برنامه بازی ها و نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶ می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.

گروه B

جدول گروه B
تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ لهستان لهستان ۸ ۳ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵ ۲۷۳ ۲۳۶ ۱٫۱۵۷
۲ روسیه روسیه ۶ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ ۴ ۱٫۷۵ ۲۵۴ ۲۰۹ ۱٫۲۱۵
۳ آرژانتین آرژانتین ۶ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵ ۲۴۴ ۲۳۴ ۱٫۰۴۳
۴ ایران ایران ۴ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۵۲ ۲۵۳ ۰٫۹۹۶
۵ مصر مصر ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵ ۱۶۷ ۲۰۹ ۰٫۷۹۹
۶ کوبا کوبا ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۲۰۴ ۲۵۳ ۰٫۸۰۶
المپیک ۲۰۱۶ ریو (۲۰۱۶) – گروه B
نتیجه ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th ساعت شروع
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مصر مصر ۰ ۱۸ ۲۰ ۱۷
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۲ ۲۵ نتیجه نهایی
کوبا کوبا ۱ ۱۷ ۱۹ ۲۵ ۱۸
آرژانتین آرژانتین ۳ ۲۵ ۲۶ ۲۵ نتیجه نهایی
ایران ایران ۰ ۲۳ ۲۴ ۱۸
ﺳﻪشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
روسیه روسیه ۱ ۱۸ ۲۵ ۱۸ ۲۱ نتیجه نهایی
آرژانتین آرژانتین ۳ ۲۵ ۱۸ ۲۵ ۲۵
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۳ ۲۰ ۱۸ نتیجه نهایی
ایران ایران ۲ ۱۷ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۱۶
کوبا کوبا ۰ ۲۲ ۱۵ ۲۲ نتیجه نهایی
مصر مصر ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
ایران ایران ۳ ۲۵ ۳۱ ۲۵ نتیجه نهایی
کوبا کوبا ۰ ۲۱ ۲۹ ۱۶
روسیه روسیه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مصر مصر ۰ ۱۱ ۱۷ ۹
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۳۷ نتیجه نهایی
آرژانتین آرژانتین ۰ ۲۱ ۱۹ ۳۵
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
ایران ایران ۱۷:۰۰
مصر مصر
آرژانتین آرژانتین ۱۹:۰۵
کوبا کوبا
لهستان لهستان ۲۲:۳۰
روسیه روسیه
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
آرژانتین آرژانتین ۱۷:۰۰
مصر مصر
روسیه روسیه ۲۲:۳۰
ایران ایران
ﺳﻪشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
لهستان لهستان ۰۰:۳۵
کوبا کوبا

گروه A

جدول گروه A
تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ ایتالیا ایتالیا ۹ ۳ ۳ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ ۹ ۲۴۷ ۱۹۹ ۱٫۲۴۱
۲ فرانسه فرانسه ۶ ۳ ۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶ ۳ ۲ ۲۰۵ ۱۸۱ ۱٫۱۳۳
۳ برزیل برزیل ۶ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ ۵ ۱٫۴ ۲۸۵ ۲۵۴ ۱٫۱۲۲
۴ کانادا کانادا ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۲۱۲ ۲۳۷ ۰٫۸۹۵
۵ آمریکا آمریکا ۳ ۳ ۱ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۵۵ ۲۶۰ ۰٫۹۸۱
۶ مکزیک مکزیک ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۷۵ ۲۴۸ ۰٫۷۰۶
المپیک ۲۰۱۶ ریو (۲۰۱۶) – گروه A
نتیجه ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th ساعت شروع
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵
برزیل برزیل ۳ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۱ ۲۵ ۱۹ ۱۴ ۱۸
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
آمریکا آمریکا ۰ ۲۳ ۱۷ ۲۳ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
ﺳﻪشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۰ ۱۸ ۱۲ ۲۲
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۷ ۲۰ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
آمریکا آمریکا ۱ ۲۶ ۲۵ ۲۳ ۲۳
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
برزیل برزیل ۳ ۲۴ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۱ ۲۶ ۱۸ ۲۲ ۱۷
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
کانادا کانادا ۰ ۱۹ ۱۶ ۱۹ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
ایتالیا ایتالیا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
مکزیک مکزیک ۰ ۱۷ ۱۳ ۱۷
برزیل برزیل ۱ ۲۰ ۲۳ ۲۵ ۲۰ نتیجه نهایی
آمریکا آمریکا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۵
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
آمریکا آمریکا ۰۰:۳۵
فرانسه فرانسه
کانادا کانادا ۰۴:۰۰
مکزیک مکزیک
برزیل برزیل ۰۶:۰۵
ایتالیا ایتالیا
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
آمریکا آمریکا ۱۹:۰۵
مکزیک مکزیک
ﺳﻪشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
ایتالیا ایتالیا ۰۴:۰۰
کانادا کانادا
برزیل برزیل ۰۶:۰۵
فرانسه فرانسه

انتخابی المپیک ۲۰۱۶

جدول انتخابی المپیک ۲۰۱۶
تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ لهستان لهستان ۱۵ ۷ ۶ ۱ ۳ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱۹ ۹ ۲٫۱۱۱ ۶۳۹ ۵۸۴ ۱٫۰۹۴
۲ ایران ایران ۱۵ ۷ ۶ ۱ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۱۱ ۱٫۶۳۶ ۶۶۸ ۶۳۷ ۱٫۰۴۹
۳ فرانسه فرانسه ۱۵ ۷ ۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱۷ ۱۰ ۱٫۷ ۶۳۷ ۵۷۱ ۱٫۱۱۶
۴ کانادا کانادا ۱۲ ۷ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱۶ ۱۴ ۱٫۱۴۳ ۶۵۴ ۶۴۰ ۱٫۰۲۲
۵ استرالیا استرالیا ۱۰ ۷ ۳ ۴ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۱۴ ۰٫۸۵۷ ۵۹۹ ۶۱۲ ۰٫۹۷۹
۶ چین چین ۹ ۷ ۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱۴ ۱۵ ۰٫۹۳۳ ۶۲۷ ۶۳۵ ۰٫۹۸۷
۷ ژاپن ژاپن ۶ ۷ ۲ ۵ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۸ ۱۶ ۰٫۵ ۵۴۷ ۵۷۳ ۰٫۹۵۵
۸ ونزوئلا ونزوئلا ۲ ۷ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ ۶ ۲۱ ۰٫۲۸۶ ۵۲۴ ۶۴۳ ۰٫۸۱۵
المپیک ۲۰۱۶ ریو (۲۰۱۶) – انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریو
نتیجه ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th ساعت شروع
شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵
ایران ایران ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
استرالیا استرالیا ۰ ۱۹ ۱۷ ۱۸
چین چین ۱ ۱۳ ۲۵ ۲۳ ۲۱ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۲ ۲۵ ۲۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۱۷ ۲۵ ۱۸ ۱۵ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۲ ۱۸ ۲۵ ۲۱ ۲۵ ۹
ژاپن ژاپن ۳ ۲۶ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
ونزوئلا ونزوئلا ۱ ۲۸ ۲۰ ۱۹ ۱۹
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
کانادا کانادا ۲ ۲۹ ۲۵ ۲۰ ۲۱ ۱۴ نتیجه نهایی
ایران ایران ۳ ۲۷ ۱۹ ۲۵ ۲۵ ۱۶
ونزوئلا ونزوئلا ۱ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۱۹ نتیجه نهایی
استرالیا استرالیا ۳ ۱۹ ۲۵ ۲۵ ۲۵
فرانسه فرانسه ۲ ۲۵ ۲۵ ۲۹ ۱۷ ۱۲ نتیجه نهایی
لهستان لهستان ۳ ۲۲ ۱۳ ۳۱ ۲۵ ۱۵
ژاپن ژاپن ۰ ۲۰ ۲۲ ۲۳ نتیجه نهایی
چین چین ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
ﺳﻪشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
استرالیا استرالیا ۲ ۱۹ ۲۶ ۲۵ ۲۷ ۱۱ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۴ ۲۰ ۲۹ ۱۵
چین چین ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
ونزوئلا ونزوئلا ۰ ۱۶ ۱۸ ۱۵
ایران ایران ۰ ۲۰ ۱۸ ۲۲ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
ژاپن ژاپن ۰ ۲۲ ۱۶ ۲۳
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
ونزوئلا ونزوئلا ۰ ۲۰ ۲۰ ۲۵ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۷
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۱۶ ۴۴ نتیجه نهایی
استرالیا استرالیا ۱ ۲۲ ۱۸ ۲۵ ۴۲
چین چین ۲ ۲۸ ۲۵ ۱۶ ۱۷ ۱۰ نتیجه نهایی
لهستان لهستان ۳ ۲۶ ۲۰ ۲۵ ۲۵ ۱۵
ژاپن ژاپن ۱ ۲۰ ۲۵ ۲۲ ۲۵ نتیجه نهایی
ایران ایران ۳ ۲۵ ۱۹ ۲۵ ۲۷
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
کانادا کانادا ۰ ۱۷ ۱۷ ۱۶ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
ایران ایران ۳ ۲۶ ۲۲ ۲۵ ۱۷ ۱۸ نتیجه نهایی
چین چین ۲ ۲۴ ۲۵ ۱۹ ۲۵ ۱۶
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵ نتیجه نهایی
ونزوئلا ونزوئلا ۰ ۲۱ ۱۷ ۱۸
استرالیا استرالیا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۹ نتیجه نهایی
ژاپن ژاپن ۰ ۲۳ ۱۹ ۲۷
شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
چین چین ۱ ۲۳ ۲۲ ۲۵ ۲۴ نتیجه نهایی
استرالیا استرالیا ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۶
ونزوئلا ونزوئلا ۲ ۲۱ ۲۵ ۱۱ ۲۵ ۹ نتیجه نهایی
فرانسه فرانسه ۳ ۲۵ ۲۳ ۲۵ ۲۰ ۱۵
لهستان لهستان ۱ ۲۰ ۱۸ ۲۵ ۳۲ نتیجه نهایی
ایران ایران ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۳۴
ژاپن ژاپن ۱ ۲۵ ۱۹ ۲۱ ۱۹ نتیجه نهایی
کانادا کانادا ۳ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
ایران ایران ۳ ۲۵ ۲۷ ۲۱ ۲۵ ۱۵ نتیجه نهایی
ونزوئلا ونزوئلا ۲ ۲۳ ۲۹ ۲۵ ۱۸ ۸
کانادا کانادا ۳ ۲۵ ۲۰ ۲۴ ۲۵ ۱۵ نتیجه نهایی
چین چین ۲ ۱۶ ۲۵ ۲۶ ۲۰ ۹
استرالیا استرالیا ۰ ۲۱ ۱۵ ۲۵ نتیجه نهایی
لهستان لهستان ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۷
فرانسه فرانسه ۰ ۱۸ ۲۳ ۲۳ نتیجه نهایی
ژاپن ژاپن ۳ ۲۵ ۲۵ ۲۵