کد خبر: 47026تاریخ انتشار : 14:30:52 - دوشنبه 8 آگوست 2016

استحاله فرهنگي و برهم زدن شرم و حيا انساني هدف دشمنان

تهاجمات فرهنگي از اوايل دهه ۷۰ در ايران به طور رسمي از سوي سازمان هاي امنيتي بيگانه ضد اسلامي و ضد آزادي ملت ها كليد خورده است كه ايجاد برهنگي، استحاله فرهنگي و برهم زدن شرم و حيا انساني را مهمترين هدف اش قرار داده است.

عرفان منصوریان/ به گزارش بهجت نیوز، انسان از ازل تا به حال، به دنبال برقراري و داشتن حس امنيت بوده و يقينا تا ابد به جستو جوي اين نياز ذاتي اش مي پردازد.در قرن هاي گذشته شايد نياز انسان به امنيت به دليل نبود زندگي اجتماعي به گستردگي امروز، به خوبي لمس نمي شد، ولي با ظهور شهر نشيني در كلانشهر ها و علوم و فنون بروز كه همانندي تيغ دو لبه در دستان بشر قرار گرفته است، نياز به امنيت بيش از هر زمان ديگري ملموس است.
جامعه بشري به دليل دارا بودن روح لطيف در ضميرش، همواره داشتن آرامش و آسايش و تلاش براي داشتن اين مهم را حق سلب نشدني خود مي داند.

درگذشته هاي نه چندان دور، به علت نبود زندگي مكانيكي و آغاز نشدن تجمل گرايي و وجود تعداد كم جمعيت، داشتن امنيت نسبت به عصر حاضر از اهميت كمتري برخوردار بود كه امروزه با نزديك تر شدن مرز هاي خاكي و منافع كشور ها و ملت ها به يكديگر،حصول امنيت درهمه زمينه ها به يک عضو جدايي ناپذير براي ملل مختلف مبدل شده است.

درهمه ممالک، سازمان هاي امنيتي و انتظامي وابسته به حکومت ها وظيفه برقراري امنيت داخلي وخارجي کشور را برعهده دارند.
با وجود سپاه پاسداران قهرمان و ارتش مقتدر كه نقش بسزايي را در اقتدار ايران اسلامي ايفا مي كنند، قسمت عظيمي از وظيفه حفظ نظم و امنيت درکشور ايران بر عهده نيروي انتظامي قرار داده شده است كه اين سازمان نوپا با كمتر از گذشت ۲۴ سال از زمان شكل گيري ، حوزه استحفاظي اش را به يكي از امن ترين نقاط موجود در خاور ميانه و جهان تبديل كرده است.

در روزگاري كه در هر دقيقه و ساعت در يكي از نقاط جهان، ذرات باروت و سرب هاي داغ با انفجارشان جان و حيات صدها غيرنظامي و شهروند بي گناه را به دليل مقاصد سياسي مستكبران مي گيرند، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با كمك دستگاه هاي اطلاعاتي ايران اسلامي، بزرگترين نقشه هاي تروريستي و ايجاد ناامني و شرارت بيگانگان در درون خاك پاك ميهن را خنثي كرده و امنيت را با تمام وجود تقديم هموطنان كرده است.
پس از دوران دفاع مقدس و پر كشيدن آلاله هاي آسماني، باب شهادت در نيروي انتظامي كه با گام هاي استوار ازنقطه صفرمرزي تا قلب ايران اسلامي ايستاده است باز است تا امنيت را براي مردمي كه با بصيرت، بيداري را به رخ تزوير كشيده اند به ارمغان آورد.
استكبار جهاني پس از شكوفايي انقلاب اسلامي و لبيك به نداي الله اكبر و آزادي خواهي مردم سرزمين انديشمندان و دانشمندان پارسي زبان كه هزاران سال در زير يوغ شاهنشاهان بوده اند، همواره به دنبال ايجاد نا امني و تحميل جنگ هاي سخت و نظامي عليه ايران اسلامي و براندازي استقلال آنها است.
اما ملت بصير ايران با عزمي راسخ و حضوري حاذق برهمه ثابت كرده اند كه جنگ هاي سخت بر روح و اراده هاي سست اثر گذار نيست و سخت ترين موشك ها، ياراي مقابله با اراده پولادين اين مرز نشينان صلح طلب و دلير را ندارند.
با وجود مقاومت عظيم ملت ايران در جنگ هاي سخت، استكبار جهاني، برقراري جنگ هاي نرم و هدف گيري عقايد ملت هاي اسلامي، خصوصا مردم ايران اسلامي به عنوان طلايه داران بيداري و استكبارستيزي جهان را روي ميز خود قرار داده است تا با ايجاد سونامي هاي ضد فرهنگي، فشارهاي اقتصادي، جنگ احزاب، ترور و ايجاد ناامني در منطقه خاورميانه و مظلوم نمايي و شانتاژ رسانه اي در دنيا به مقاصد شوم سياسي اش برسد.

اين تهاجمات فرهنگي از اوايل دهه ۷۰ در ايران به طور رسمي از سوي سازمان هاي امنيتي بيگانه ضد اسلامي و ضد آزادي ملت ها كليد خورده است كه ايجاد برهنگي، استحاله فرهنگي و برهم زدن شرم و حيا انساني را مهمترين هدف اش قرار داده است.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه حراست از دين مبين اسلام و امنيت و شرافت شهروندان را از وظايف اصلي خود مي داند، با آگاهي و تخصص كامل وارد اين صحنه شده است كه ماحصل آن امنيت مرزها و شهرهاي كشور است.

بي شك وفاق ملت غيور ايران اسلامي و دستگاه هاي نظامي و انتظامي ميهن، كشور را بيمه خواهد كرد.

فعاليت فرهنگي گسترده در همه كشورها، بر عهده سازمان هاي مرتبط با فرهنگ است كه بودجه هاي فرهنگي كشور را در اختيار دارند. در ايران اسلامي سازمان هاي دولتي و مردم نهاد فرهنگي وجود دارند كه بايد در اين عرصه خاموش جنگ نرم، با ايجاد وحدت عملي وارد خط مقدم مقابله با هجمه هاي خصمانه دشمنان شوند و در اين عرصه هيچ سازمان و احدي به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد.

هدف دشمنان از سيبل قرار دادن شرم انساني در بين ايرانيان، رخنه بدون خون ريزي در بين مردم اين سرزمين است تا با ايجاد فاصله نزديك بين حق و باطل و ايجاد فتنه ها به مقاصد سياسي نزديك شوند كه اين عرصه مطمئنا نياز به بيداري، بصيرت، آموزش و حضور بي وقفه ملت هميشه در صحنه دارد.
هر فردي براي شناساندن خود به ديگران، مدارك شناسايي و شناسنامه دارد، فرهنگ غني ايراني و اسلامي ايرانيان نيز شناسنامه زرين آنها براي معرفي به جهانيان است كه اگر لحظه اي غفلت را وارد دل هايمان كنيم، در صف مقلدان مطلق غرب و فرهنگ برهنگي بيگانگان قرار خواهيم گرفت.
ايرانيان همانند يك خانواده بزرگ در كنار يكديگر زندگي مي كنند و قطعا هيچكس به غير از اعضا خانواده، غفمخوار خانواده نيست و بيگانگان اگر چهره مهرباني نشان مي دهند، حتما همبستگي اين خانواده بزرگ آنها را به هوس و تمطع انداخته است و كه اگر به خواسته هاي خود برسند، ماسك هاي مهرباني كنار رفته و چهره هاي واقعي ظاهر مي شوند.

هميشه يادمان مي ماند كه براي هر ذره خاك و فرهنگ و كيان ايران اسلامي هزاران مرد و زن و خرد و كلان خون داده اند، تا امنيت در همه ابعادش براي هميشه برقراركه مبادا روزي ايرانيان مستعمره فرهنگي، اقتصادي و سياسي بيگانگان باشند.