کد خبر: 46938تاریخ انتشار : ۲:۲۴:۰۲ - پنجشنبه ۱۴ مرد ۱۳۹۵

به بهانه فرارسیدن روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی؛

حقوق بشر اسلامی تبیین کننده کرامت انسانی

حفظ کرامت و حقوق بشر برای همه انسان ها ضروری و لازم است و برای مسلمانان ضروری ترین حق و لازم ترین وظیفه و تکلیف است. انسانی که برای خود کرامت وعزت قائل است و خود را کریم می داند، پیوسته می کوشد تا آیینه دل خود را از زنگار‌های رذایل بزداید و به آرایه های فضایل بیاراید.

به گزارش بهجت نیوز؛ انسان اشرف مخلوقات و افضل موجودات است. خداوند در بین همه موجودات و مخلوقات تنها انسان را کرامت بخشید و او را بر سریر سبز فضیلت نشانید .حفظ کرامت و حقوق بشر  برای همه انسان ها ضروری و لازم است و برای مسلمانان ضروری ترین حق و لازم ترین وظیفه و تکلیف است. انسانی که برای خود کرامت وعزت قائل است و خود را کریم می داند، پیوسته می کوشد تا آیینه دل خود را از زنگار‌های رذایل بزداید و به آرایه های فضایل بیاراید.

حقوق بشر همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه‌ای برای سلطه بر کشورهای دیگر در طول تاریخ استفاده کرده‌اند. چهاردهم مرداد در تقویم رسمی ایران به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری شده است. انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیش‌درآمدی شد بر اینکه کشورهای اسلامی نیز با تاسی از اندیشه‌های ناب اسلامی اعلامیه‌ای را در خصوص چهارچوب‌های حقوق بشر و کرامت انسانی منتشر کنند تا در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعضا در مواردی با چهارچوب‌های اسلامی تناقض دارد بتواند راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسان‌ها از نگاه شریعت اسلامی باشد.

 اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء کرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق آزادی‌های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است؛ مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت‌های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او.

 به عبارتی دیگر قطعنامه “تعیین روز حقوق بشروکرامت انسانی” تصریح مینماید که بر اساس شریعت اسلام حقوق بشرناشی از کرامت وارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آنرا بهترین امت قرار داده، رسالتی جهاتی دارد. در قطعنامه همچنین تصریح گردیده که اگرچه بشریت به مراحل پیشرفته ای در علوم مادی دست یافته است، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خویش دارد. اما آیا در عمل این طور می باشد؟

بله روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با وقایع دهشتناک این روزهای کشورهای اسلامی بیشتر به تابلویی نمادین برای ترمیم چهره بین المللی اسلامی می ماند تا اینکه بخواهد حقیقت و ماهیت اسلام ناب را به جهان عرضه دارد. مشکل عمده و اصلی را باید در آن گروه از کشورهای به ظاهر اسلامی ای جست که حداقل پایبندی های انسانی را به منافع سیاسی خود می فروشند و همچنین این مسئله را باید در کوتاهی کشورهایی جستجو کرد که به تفکیک اصولی و حیاتی میان اسلام ناب و تفکرات افراطی- تکفیری نمی پردازند.

در مقدمه اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: « دولتهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى، با ایمان به الله، پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها، خداوندى که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وى را خلیفه خود در زمین گرداند، خداوندى که آبادانى و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهى را بر گردن او نهاده و آن چه در آسمانها و زمین است همگى را تحت تصرف وى قرار داده و با تصدیق رسالت محمد(ص) که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وى را رحمتى براى جهانیان، و آزادگرى براى بردگان و شکننده اى براى طاغوت ها و مستکبران گردانیده است، پیامبرى که برابرى را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتى براى کسى بر دیگران جز در تقوى قائل نشده، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید، مردمى که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.»

این عبارات با آنچه در جهان امروز در جریان است زمین تا آسمان تفاوت دارد، قضاوت آن با شما!