کد خبر: 46508تاریخ انتشار : 11:56:11 - جمعه 29 جولای 2016

تکریم ایام شهادت امام صادق(ع) در شنبه بازار در قاب تصاویر

درایام شهادت امام جعفر صادق (ع) به همت جوانان این روستا و توسط پایگاه بسیج اباذر با نصب پرده های منقش به نام رئیس مذهب تشیع در سطح این روستا شهادت آن امام همام مورد تکریم قرار گرفت.

543

میلاد پورمحسن/ به گزارش بهجت نیوز، به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) به همت جوانان این روستا و توسط پایگاه بسیج اباذر با نصب پرده های منقش به نام رئیس مذهب تشیع در سطح این روستا شهادت آن امام همام مورد تکریم قرار گرفت.

543 photo_2016-07-29_11-47-03 photo_2016-07-29_11-47-13 photo_2016-07-29_11-47-17 photo_2016-07-29_11-47-21 photo_2016-07-29_11-47-24 photo_2016-07-29_11-47-30 photo_2016-07-29_11-47-34 photo_2016-07-29_11-47-37 photo_2016-07-29_11-47-40 photo_2016-07-29_11-47-43 photo_2016-07-29_11-47-46 photo_2016-07-29_11-47-50 photo_2016-07-29_11-47-53 photo_2016-07-29_11-47-56 photo_2016-07-29_11-48-22 photo_2016-07-29_11-48-26 photo_2016-07-29_11-48-29 photo_2016-07-29_11-48-33