کد خبر: 46141تاریخ انتشار : 20:34:52 - پنجشنبه 21 جولای 2016

اردوی سیاحتی پایگاه اباذر شنبه بازار در قاب تصاویر

اردوی سیاحتی زیارتی پایگاه مقاومت بسیج اباذر شنبه بازار در حلقه ویژه شهید منوچهر پورمحسن در ییلاق ماسال امروز برگزار گردید.

به گزارش بهجت نیوز، اردوی سیاحتی زیارتی پایگاه مقاومت بسیج اباذر شنبه بازار در حلقه ویژه شهید منوچهر پورمحسن در ییلاق ماسال امروز برگزار گردید.

photo_2016-07-21_20-26-13 photo_2016-07-21_20-26-17 photo_2016-07-21_20-26-20 photo_2016-07-21_20-26-24 photo_2016-07-21_20-26-29 photo_2016-07-21_20-26-35 photo_2016-07-21_20-26-39 photo_2016-07-21_20-26-45 photo_2016-07-21_20-26-48 photo_2016-07-21_20-26-52 photo_2016-07-21_20-26-57 photo_2016-07-21_20-27-01 photo_2016-07-21_20-27-06 photo_2016-07-21_20-27-10 photo_2016-07-21_20-27-15 photo_2016-07-21_20-27-21 photo_2016-07-21_20-27-28 photo_2016-07-21_20-27-32 photo_2016-07-21_20-27-35 photo_2016-07-21_20-27-38 photo_2016-07-21_20-27-42 photo_2016-07-21_20-27-48 photo_2016-07-21_20-27-52 photo_2016-07-21_20-27-55 photo_2016-07-21_20-28-00 photo_2016-07-21_20-28-03 photo_2016-07-21_20-28-07 photo_2016-07-21_20-28-11 photo_2016-07-21_20-28-14 photo_2016-07-21_20-28-18 photo_2016-07-21_20-28-22

میلاد پورمحسن/ خبرنگار بهجت نیوز