کد خبر: 46141تاریخ انتشار : ۲۰:۳۴:۵۲ - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

اردوی سیاحتی پایگاه اباذر شنبه بازار در قاب تصاویر

اردوی سیاحتی زیارتی پایگاه مقاومت بسیج اباذر شنبه بازار در حلقه ویژه شهید منوچهر پورمحسن در ییلاق ماسال امروز برگزار گردید.

به گزارش بهجت نیوز، اردوی سیاحتی زیارتی پایگاه مقاومت بسیج اباذر شنبه بازار در حلقه ویژه شهید منوچهر پورمحسن در ییلاق ماسال امروز برگزار گردید.

photo_2016-07-21_20-26-13 photo_2016-07-21_20-26-17 photo_2016-07-21_20-26-20 photo_2016-07-21_20-26-24 photo_2016-07-21_20-26-29 photo_2016-07-21_20-26-35 photo_2016-07-21_20-26-39 photo_2016-07-21_20-26-45 photo_2016-07-21_20-26-48 photo_2016-07-21_20-26-52 photo_2016-07-21_20-26-57 photo_2016-07-21_20-27-01 photo_2016-07-21_20-27-06 photo_2016-07-21_20-27-10 photo_2016-07-21_20-27-15 photo_2016-07-21_20-27-21 photo_2016-07-21_20-27-28 photo_2016-07-21_20-27-32 photo_2016-07-21_20-27-35 photo_2016-07-21_20-27-38 photo_2016-07-21_20-27-42 photo_2016-07-21_20-27-48 photo_2016-07-21_20-27-52 photo_2016-07-21_20-27-55 photo_2016-07-21_20-28-00 photo_2016-07-21_20-28-03 photo_2016-07-21_20-28-07 photo_2016-07-21_20-28-11 photo_2016-07-21_20-28-14 photo_2016-07-21_20-28-18 photo_2016-07-21_20-28-22

میلاد پورمحسن/ خبرنگار بهجت نیوز