کد خبر: 46007تاریخ انتشار : ۲:۲۸:۱۸ - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵

جهاد در راه خدا

وهاب زیدهی درحال برداشت هندوانه از باغ خودش هست. وی ابوی شهید شهرام اکده می باشد که در دهه ٧٠ در مناطق غربی در جنگ با منافقین به درجه شهادت رسید.

وهاب زیدهی درحال برداشت هندوانه از باغ خودش هست. وی ابوی شهید شهرام اکده می باشد که در دهه ٧٠ در مناطق غربی در جنگ با منافقین به درجه شهادت رسید.

photo_2016-07-20_01-40-20