کد خبر: 46007تاریخ انتشار : 2:28:18 - چهار شنبه 20 جولای 2016

جهاد در راه خدا

وهاب زیدهی درحال برداشت هندوانه از باغ خودش هست. وی ابوي شهيد شهرام اكده می باشد كه در دهه ٧٠ در مناطق غربي در جنگ با منافقين به درجه شهادت رسيد.

وهاب زیدهی درحال برداشت هندوانه از باغ خودش هست. وی ابوي شهيد شهرام اكده می باشد كه در دهه ٧٠ در مناطق غربي در جنگ با منافقين به درجه شهادت رسيد.

photo_2016-07-20_01-40-20