کد خبر: 45204تاریخ انتشار : ۳:۳۱:۴۵ - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

قهرمانان باشگاه بسیج فومن

مقام آوردگان باشگاه بسیج فومن در رشته جودو سهند فلاحتی، پویا زیرک و مهدی باباپور به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند. همراهان: استاد عظیم خوشحال، محمدحسین خوشحال و محمد باقر محبعلی

مقام آوردگان باشگاه بسیج فومن در رشته جودو سهند فلاحتی، پویا زیرک و مهدی باباپور به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

همراهان: استاد عظیم خوشحال، محمدحسین خوشحال و محمد باقر محبعلی

photo_2016-07-10_03-29-20