کد خبر: 44349تاریخ انتشار : 5:08:46 - چهار شنبه 29 ژوئن 2016

عاشقانه های فومن در شب ۲۳ رمضان در قاب تصاویر(4)

مردم متدین فومن در شب ۲۳ رمضان در آخرین شب از شب های قدر با حضور در مساجد و تکایا به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.

به گزارش بهجت نیوز، مردم متدین فومن در شب ۲۳ رمضان در آخرین شب از شب های قدر با حضور در مساجد و تکایا به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.

تصاویر مربوط به گلزار شهدای شنبه بازار فومن/ میلاد پورمحسن

photo_2016-06-29_04-19-55 photo_2016-06-29_04-20-04 photo_2016-06-29_04-20-09 photo_2016-06-29_04-20-16 photo_2016-06-29_04-20-36 photo_2016-06-29_04-20-45 photo_2016-06-29_04-29-14 photo_2016-06-29_04-29-20 photo_2016-06-29_04-29-24 photo_2016-06-29_04-29-28 photo_2016-06-29_04-29-32 photo_2016-06-29_04-29-35 photo_2016-06-29_04-29-38 photo_2016-06-29_04-29-42 photo_2016-06-29_04-29-46 photo_2016-06-29_04-29-49 photo_2016-06-29_04-29-53 photo_2016-06-29_04-30-02 photo_2016-06-29_04-30-09 photo_2016-06-29_04-30-12 photo_2016-06-29_04-30-16 photo_2016-06-29_04-30-29 photo_2016-06-29_04-30-33 photo_2016-06-29_04-30-41 photo_2016-06-29_04-30-44 photo_2016-06-29_04-30-47 photo_2016-06-29_04-30-51 photo_2016-06-29_04-30-55 photo_2016-06-29_04-30-58 photo_2016-06-29_04-31-01 photo_2016-06-29_04-31-05 photo_2016-06-29_04-31-10 photo_2016-06-29_04-31-18 photo_2016-06-29_04-31-21 photo_2016-06-29_04-31-28 photo_2016-06-29_04-31-33 photo_2016-06-29_04-31-36 photo_2016-06-29_04-31-40 photo_2016-06-29_04-31-44 photo_2016-06-29_04-31-49 photo_2016-06-29_04-31-52 photo_2016-06-29_04-31-58 photo_2016-06-29_04-32-04 photo_2016-06-29_04-32-10 photo_2016-06-29_04-32-28 photo_2016-06-29_04-32-35