کد خبر: 44349تاریخ انتشار : ۵:۰۸:۴۶ - چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵

عاشقانه های فومن در شب ۲۳ رمضان در قاب تصاویر(۴)

مردم متدین فومن در شب ۲۳ رمضان در آخرین شب از شب های قدر با حضور در مساجد و تکایا به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.

به گزارش بهجت نیوز، مردم متدین فومن در شب ۲۳ رمضان در آخرین شب از شب های قدر با حضور در مساجد و تکایا به راز و نیاز با معبود خود پرداختند.

تصاویر مربوط به گلزار شهدای شنبه بازار فومن/ میلاد پورمحسن

photo_2016-06-29_04-19-55 photo_2016-06-29_04-20-04 photo_2016-06-29_04-20-09 photo_2016-06-29_04-20-16 photo_2016-06-29_04-20-36 photo_2016-06-29_04-20-45 photo_2016-06-29_04-29-14 photo_2016-06-29_04-29-20 photo_2016-06-29_04-29-24 photo_2016-06-29_04-29-28 photo_2016-06-29_04-29-32 photo_2016-06-29_04-29-35 photo_2016-06-29_04-29-38 photo_2016-06-29_04-29-42 photo_2016-06-29_04-29-46 photo_2016-06-29_04-29-49 photo_2016-06-29_04-29-53 photo_2016-06-29_04-30-02 photo_2016-06-29_04-30-09 photo_2016-06-29_04-30-12 photo_2016-06-29_04-30-16 photo_2016-06-29_04-30-29 photo_2016-06-29_04-30-33 photo_2016-06-29_04-30-41 photo_2016-06-29_04-30-44 photo_2016-06-29_04-30-47 photo_2016-06-29_04-30-51 photo_2016-06-29_04-30-55 photo_2016-06-29_04-30-58 photo_2016-06-29_04-31-01 photo_2016-06-29_04-31-05 photo_2016-06-29_04-31-10 photo_2016-06-29_04-31-18 photo_2016-06-29_04-31-21 photo_2016-06-29_04-31-28 photo_2016-06-29_04-31-33 photo_2016-06-29_04-31-36 photo_2016-06-29_04-31-40 photo_2016-06-29_04-31-44 photo_2016-06-29_04-31-49 photo_2016-06-29_04-31-52 photo_2016-06-29_04-31-58 photo_2016-06-29_04-32-04 photo_2016-06-29_04-32-10 photo_2016-06-29_04-32-28 photo_2016-06-29_04-32-35