کد خبر: 43973تاریخ انتشار : 0:27:54 - شنبه 25 ژوئن 2016

به بهانه فرارسیدن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر؛

اعتیاد بلای خانمان سوز امروز و مرگ تدریجی رویاهای فردا

همانطور که همه ما می دانیم اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجبخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد.

 همانطور که همه ما می دانیم اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجبخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد.اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه هاى مختلف مى گردد.همچنین ویرانگريهاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزشها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدى به مخاطره مى اندازد.

پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى درگسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافت تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می رود.

متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است مواد مخـدر آنچنان آرام و بـی صـدا بـر جسـم و روان مصرف کننده مستولى میگردد که هیچ معتادى آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورداعتیاد سبب تباهى میلیون ها مغز فعال می شود که سرمایه هاى آینده جامعه بشرى بشمار می روند.

اگر درصد کمى از کودکانى که والدین آنها معتاد هستند به سوى بزهکارى سوق داده شوند بعد از گذشت چندین سال تعداد بزهکاران در این مملکت به هزاران نفر خواهد رسید اعتیاد بیش از یک میلیارد نفر از اعضاء خانواده معتادان را در جهان بطور مستقیم با مشکلات ناشى از این آسیب مواجه نموده است.

رسیدگی به مشکلات جوانان، یکی از موارد مؤثر در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر است. هنگامی که جوان در زندگی مشکلی نداشته باشد. با این که در هنگام بروز مشکلات، جامعه را پشتیبان خود بداند، می کوشد رفتاری متناسب با خواست جامعه خود داشته باشد و در برابر جامعه ای که خود را مسئوول حل مشکل او می داند، احساس مسئوولیت کند و با بروز مشکل، به سرعت به سوی اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر کشیده نشود. بر اساس همین ظرافت است که پیامبر اسلام  بزرگ ترین پاداش الهی را، متوجه کسانی می دانند که در راه رفع مشکلات مردم گام برمی دارند.

از کارهای مهم دیگر در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ویژه در ایران با توجه به آمار بالای اعتیاد، شناخت جنبه های گوناگون مصرف مواد مخدر است. با شناخت درست ابعاد این مسئله، می توان مبارزه با مواد مخدر را به سامان تر، هماهنگ تر و مفیدتر پی گیری کرد.  در سال های اخیر هم زمان با کنترل ورودی مواد به ایران، کارهای آموزشی و فرهنگ سازی در مبارزه با این مواد نیز صورت گرفته است.

به طور کلی باید بگوییم که معضل اعتياد به مواد مخدر، بلاي خانمان‌سوزي است كه جامعه‌هاي بشري را در چنگال مرگ‌آور خويش گرفتار ساخته‌است. اين اختاپوس هراس‌آور، قدرت انديشه، نوآوري، پشتكار، كوشش و سازندگي را در انسان‌ها به‌ويژه در نسل جوان جامعه، از بين مي‌برد و بنيان خانوادگي و اعتقاد ديني آنان را به نابودي مي‌كشاند. امروزه، كم‌تر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه پديده‌ي مواد مخدر و اعتياد، مهم‌ترين دغدغه يا يكي از مهم‌ترين مشكلات اجتماعي‌اش نباشد. هرساله، مبالغ هنگفتي براي مبارزه با اين گرفتاري هزينه مي‌شود. در ايران نيز معضل مواد مخدر، سال‌هاست وجود دارد و با توجه به مبارزه‌ي پي‌گيرانه‌ي جمهوري اسلامي با اين پديده‌ي نابودگر، هنوز نتوانسته‌ايم بر اين معضل اجتماعي به طور كامل چيره شويم.

بدون شک، ریشه کنی مواد مخدر در ایران، به عزم ملّی نیاز دارد. بنابراین، وظیفه تبلیغ درباره ضد ارزشی بودن اعتیاد، به چند نهاد خاص محدود نمی شود؛ بلکه این امر باید در همه سطوح اجتماعی اجرا شود. امکانات کشور محدود نیست، ولی بهره برداری صحیح از آن ها، به تخصص و آموزش نیاز دارد. این تبلیغات باید از مدرسه و خانواده شروع شود تا از یک سو بر ضد خود معتاد باشد و از سوی دیگر، با تبلیغاتی که معتادان انجام می دهند، مبارزه کند. شاید این مسأله نادیده گرفته شده باشد که معتادان نیز با زیرکی خاصی، به تبلیغ اوضاع و شرایط به نفع خود مشغول اند. به همین دلیل، تشکیل یک سازمان تبلیغاتی مستقل ضروری است و البته در این سازمان، باید نمایندگانی از همه ارگان های مملکتی عضو باشند تا شیوه های مبارزه با مواد مخدر را در سازمان متبوع خود ارایه و گسترش دهند. لذا فقط با این دیدگاه علمی است که، می توان امیدوار بود خودمهارگری انسان ها، زمینه هر گونه سوء استفاده دشمنان از حربه مواد مخدر را از بین ببرد.