کد خبر: 43877تاریخ انتشار : 11:50:49 - جمعه 24 ژوئن 2016

وضعیت نامطلوب آسفالت فاز یک کوی فرهنگیان در قاب تصاویر

آسفالت فاز یک کوی فرهنگیان در وضعیت نامطلوبی می باشد و این مسئله موجب ناراحتی ساکنان این منطقه شده است.

به گزارش بهجت نیوز، آسفالت فاز یک کوی فرهنگیان در وضعیت نامطلوبی می باشد و این مسئله موجب ناراحتی ساکنان این منطقه شده است.

photo_2016-06-24_11-40-16 photo_2016-06-24_11-40-20 photo_2016-06-24_11-40-24 photo_2016-06-24_11-40-28 photo_2016-06-24_11-40-31 photo_2016-06-24_11-40-36 photo_2016-06-24_11-40-40 photo_2016-06-24_11-40-47 photo_2016-06-24_11-40-50 photo_2016-06-24_11-40-54 photo_2016-06-24_11-40-57 photo_2016-06-24_11-41-02 photo_2016-06-24_11-41-08 photo_2016-06-24_11-41-11 photo_2016-06-24_11-41-15 photo_2016-06-24_11-41-19 photo_2016-06-24_11-41-29 photo_2016-06-24_11-41-33 photo_2016-06-24_11-41-37 photo_2016-06-24_11-41-40 photo_2016-06-24_11-41-44 photo_2016-06-24_11-41-48 photo_2016-06-24_11-41-53 photo_2016-06-24_11-41-59