کد خبر: 43754تاریخ انتشار : 1:31:36 - پنجشنبه 23 ژوئن 2016

در سومین روز از هفته صرفه جوئی در مصرف آب؛

صرفه جويي و مدیریت مصرف آب از مصادیق بارز اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی

حکایت قطره قطره آبی که همراه بارش باران به لطف رحمت الهی برای تداوم حیات بر سر و روی کره خاکی می بارند، حکایت غم انگیزی است.

 همانطور که همه ما می دانیم هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. آب، این سرچشمه زندگی را خداوند به اندازه نیاز و کفاف موجودات زنده آفریده است، چنان که خود می فرماید: «ما همه چیز را به اندازه آفریدیم» و در آیه ای دیگر فرموده است: «چیزی وجود ندارد مگر اینکه خزاینش نزد ماست و نمی فرستیم و ایجاد نمی کنیم مگر به اندازه معیّن و حساب شده.» در این مقاله، به اهمیت صرفه جویی در مصرف این مایه حیاتی می پردازیم.

حکایت قطره قطره آبی که همراه بارش باران به لطف رحمت الهی برای تداوم حیات بر سر و روی کره خاکی می بارند، حکایت غم انگیزی است.   آب مایه حیات است و با قطره قطره هایش تمامی تمدن را به گرد خویش جمع کرده است، این چنین است که بشر نسبت خود با یکجانشینی و بعدها شهرنشینی و پایه گذاری تمدن را با نزدیکی و دوری به منابع آب می سنجد.  آب از این نظر شاخص تعیین کننده ای برای گرد هم آوردن انسان ها به شمار می آید، با این حال به نظر می رسد که این منبع حیات ، آن گونه که باید و شاید مورد توجه بشر قرار نمی گیرد.

  جلوگیری از هدررفت آب از جمله مواردی است که به صورت یک احساس مشترک در همه انسان ها وجود دارد، اما اغلب خود را درگیر این مسئله نمی کنند و حاضر نیستند تغییری در زندگی روزمره خود ایجاد کنند .این را می توان از میزان مصرف بی رویه ای فهمید که انسان امروز توجه چندانی به آن نشان نمی دهد برای درک این نکته کافی است تا نیم نگاهی به اطرافمان بیندازیم تا متوجه این نقص در رفتار خود شویم. آن که شیلنگ در دست کوچه، خیابان و همه شهر را می شوید و از دیوارها ، درخت ها نیز نمی گذرد، از یک نکته بسیار ساده غفلت کرده که چگونه با دست خود یکی از بزرگ ترین منابع حیات انسانی را به آسانی از بین می برد و به محصولی بی ارزش تبدیل می کند. صرفه جویی در مصرف آب یعنی استفاده صحیح از این منبع مهم در زندگی و حفظ آن برای نسل های آینده با توجه به استفاده ی زیاد از آب در طول زندگی روزمره، اهمیت آن برای حفظ و نگه داری آب سالم در آینده بسیار زیاد خواهد بود.

لذا از آن جایی که صرفهجويي و مدیریت مصرف، یکی از مصادیق بارز اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال است هیچکس راضی اسراف و زیاده روی نیست و نه تنها عقل سلیم به این مقوله صحه می گذارد، بلکه دین مبین اسلام نیز آیات و روایات متعددی درباره الگوی مصرف و صرفه جويي ارائه کرده است.وی افزود: یکی از چیزهایی که تصحیح الگوی مصرف آن در جامعه ضروری است، همین مساله حیاتی یعنی آب است.