کد خبر: 42476تاریخ انتشار : 1:00:04 - سه شنبه 31 مه 2016

در مرکز آموزش بهورزی فومن؛

نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت برپا شد+تصاویر

نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت در مرکز آموزش بهورزی فومن بر پا شد.

به گزارش بهجت نیوز، نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت در مرکز آموزش بهورزی فومن بر پا شد.

photo_2016-05-31_00-43-46 photo_2016-05-31_00-43-59 photo_2016-05-31_00-44-03 photo_2016-05-31_00-44-06 photo_2016-05-31_00-44-11 photo_2016-05-31_00-44-18 photo_2016-05-31_00-44-23 photo_2016-05-31_00-45-32 photo_2016-05-31_00-45-38 photo_2016-05-31_00-45-44 photo_2016-05-31_00-46-41 photo_2016-05-31_00-46-49 photo_2016-05-31_00-46-58 photo_2016-05-31_00-47-06 photo_2016-05-31_00-47-13