کد خبر: 41979تاریخ انتشار : 22:36:24 - دوشنبه 23 مه 2016

جشن صعود فومنی ها در آزادی به روایت تصویر

 

IMG_5954_001 IMG_5942_001 DSC7832-Copy-1024x683 DSC7848-Copy-1024x683

IMG_5846 IMG_5847 IMG_5850 IMG_5851 IMG_5859 IMG_5866 IMG_5872 IMG_5873 IMG_5877 IMG_5882 IMG_5888 IMG_5901 IMG_5933 IMG_5937 IMG_5938 IMG_5939 IMG_5941 IMG_5945 IMG_5946 IMG_5947 IMG_5948 IMG_5950 IMG_5951 IMG_5952 IMG_5953 IMG_5956 IMG_5958 IMG_5959 IMG_5960 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5963 IMG_5965 IMG_5966 IMG_5967 IMG_5970 IMG_5971 IMG_5975 IMG_5976 IMG_6016 IMG_6036 IMG_6042 IMG_6056 IMG_6061 IMG_6075 IMG_6078 IMG_6079 IMG_6087 IMG_6091 IMG_6096 IMG_6100 IMG_6105 IMG_6107 IMG_6110 IMG_6111 IMG_6112 IMG_6116 IMG_6117 IMG_6118 IMG_6119 IMG_6120 IMG_6122 IMG_6124 IMG_6125 IMG_6126 IMG_6128 IMG_6129 IMG_6131 IMG_6136 IMG_6142 IMG_6145 IMG_6147 IMG_6151 IMG_6155 IMG_6156 IMG_6159 IMG_6180 IMG_6183 IMG_6184 IMG_6185 IMG_6187 IMG_6196 IMG_6199 IMG_6200 IMG_5843 IMG_5838 IMG_5842 IMG_5828 IMG_5827 IMG_5826 IMG_5815 IMG_5816 IMG_5818 IMG_5814 IMG_5813 IMG_5812 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5811 IMG_5808 IMG_5807 IMG_5806 IMG_5804 IMG_5805 IMG_5802 IMG_5801 IMG_5800 IMG_5797 IMG_5798 IMG_5799 IMG_5795 IMG_5774  DSC7851-Copy-1024x683 DSC7860-Copy-1024x683 DSC7862-Copy-1024x683 DSC7879-Copy-Copy-Copy-1024x683 DSC7880-Copy-Copy-Copy-1024x683 DSC7888-Copy-Copy-Copy-1024x683 DSC7893-Copy-Copy-Copy-1024x683 DSC7894-Copy-Copy-Copy-1024x683 DSC7899-Copy-Copy-Copy-1024x683 IMG_5955 IMG_5955_001