کد خبر: 41266تاریخ انتشار : ۲۰:۱۶:۱۷ - شنبه ۲۵ ارد ۱۳۹۵

ایجاد فضای سبز در زمین های بایر شهری

مبنی بر اطلاعیه شهرداری فومن به مالکین زمین های بایری که ملک آنها بدون دیوارچینی رها گردیده، اعلام می گردد چنانچه ظرف مدت یک ماه نسبت به دیوارگذاری منطبق با طرح جامع شهری اقدام ننمایند ، شهرداری طبق ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها، پس از تغییر کاربری زمین های موصوف را به فضای سبز تبدیل خواهد نمود.

به گزارش بهجت نیوز ، مبنی بر اطلاعیه شهرداری فومن به مالکین زمین های بایری که ملک آنها بدون دیوارچینی رها گردیده، اعلام می گردد چنانچه ظرف مدت یک ماه نسبت به دیوارگذاری منطبق با طرح جامع شهری اقدام ننمایند ، شهرداری طبق ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها، پس از تغییر کاربری زمین های موصوف را به فضای سبز تبدیل خواهد نمود.

photo_2016-05-14_19-55-53