کد خبر: 41266تاریخ انتشار : 20:16:17 - شنبه 14 مه 2016

ایجاد فضای سبز در زمین های بایر شهری

مبنی بر اطلاعیه شهرداری فومن به مالکین زمین های بایری که ملک آنها بدون دیوارچینی رها گردیده، اعلام می گردد چنانچه ظرف مدت یک ماه نسبت به دیوارگذاری منطبق با طرح جامع شهری اقدام ننمایند ، شهرداری طبق ماده 110 قانون شهرداریها، پس از تغییر کاربری زمین های موصوف را به فضای سبز تبدیل خواهد نمود.

به گزارش بهجت نیوز ، مبنی بر اطلاعیه شهرداری فومن به مالکین زمین های بایری که ملک آنها بدون دیوارچینی رها گردیده، اعلام می گردد چنانچه ظرف مدت یک ماه نسبت به دیوارگذاری منطبق با طرح جامع شهری اقدام ننمایند ، شهرداری طبق ماده 110 قانون شهرداریها، پس از تغییر کاربری زمین های موصوف را به فضای سبز تبدیل خواهد نمود.

photo_2016-05-14_19-55-53