کد خبر: 39751تاریخ انتشار : 6:02:11 - سه شنبه 5 آوریل 2016

به قلم علی علیزاده ازبری؛

وکیل جدید شهرمان و یاران شنبه!

در ادبیات غیر رسمی سیاسی اصطلاح «یاران شنبه» در وصف افرادی به کار برده میشود که هنگام مبارزه و تبلیغات انتخاباتی تا روز جمعه که زمان رای گیری هست با فرد پیروز نبوده اند

گاهاً حتی افراد مورد اشاره در ستاد رقیب وی فعالیت داشته اند اما روز شنبه ی بعد از انتخابات با یک دسته گل بزرگ به منزل وی رفته و چنان از خود شعف نشان می دهند که انگار تمام تلاشی که صورت گرفته تا پیروزی کاندیدای مورد نظر تحقق پیدا بکند را آنها به تنهایی انجام داده اند.

واقعیت این است که این افراد چند چهره که در اصلاح «اپورتونیست» نامیده میشوند در جامعه ما زیاد هستند و در سیاست هم این چند چهرگی نمود بیشتری دارد.
شاید یاد خاطره ای در این مورد بد نباشد . زمان انتخابات دوره هشتم مجلس در فومن در شب شمارش آرا اتفاق نادری افتاد . به افرادی که در سطح شهر و مقابل فرمانداری منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات بودند به صراحت اعلام شد که «عاشوری» برنده انتخابات شده و طرفداران وی برای برگزاری جشن پیروزی به تالار سندی دعوت شدند و درست هنگامیکه مشغول صرف شام بودند خبری دیگر رسید که «میرزایی» موفق به کسب اکثریت آراء شده است وآن شام در گلوی خیلی ها گیر کرد. اما ساعتی بعد بعضی از همان افرادی که مشغول صرف شام پیروزی عاشوری بودند در خیابان بعدی در حال پایکوبی و شادمانی برای پیروزی رقیب وی بودند.نمونه های دیگری از این دست رفتارها وجود دارد و با توجه به روحیه ی خیلی از افراد و به دلیل حساب و کتابهای دیگری که با خود دارند اینگونه رفتارها و بروز شخصیت ها اجتناب ناپذیر است. و شاید با دقت بیشتری بعضی از این افراد را همین الان در اطراف حاج مهدی افتخاری وکیل منتخب مردم شهرستانهای فومن و شفت برای مجلس دهم بتوان دید.

می توان گفت که به دلیل تاثیر گذاری کمتر احزاب در تصمیم گیری ها و انتخابات در ایران، سیاست و سیاسی کاری هم چندان حرفه ای نیست .بنابراین در این عرصه ی غیر حرفه ای، بروز اینگونه رفتارها نمود بیشتری خواهد داشت .فارغ از قضاوت در باره ی این گونه رفتارها ،سوال مهمتر این است که رفتار طرفداران نماینده پیروز باید چگونه باشد ؟آنها چگونه می توانند در طول چهار سال، جهت پیشبرد امور شهرستان به نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی کمک نمایند؟یا حتی سوال را با بسط بیشتری و به این شکل مطرح کنیم که تمام مردم حوزه ی انتخابیه چگونه می توانند کمک کنند؟یا رفتار و درخواست هایشان باید از وکیل چگونه و تا چه حد باشد؟

پوشاندن ردای نمایندگی بر قامت حاج مهدی افتخاری و روانه کردن وی برای جلوس بر صندلی سبز مجلس شورای اسلامی گرچه به سرعت اتفاق افتاد اما حاصل تلاش ،همراهی و همکاری افراد و گروههای زیادی بوده است. آیا در حال حاضر یعنی بعد از جلوس افتخاری جوان بر صندلی سبز بهارستان آن افراد و گروهها کارشان با او تمام شده است؟آیا باید او را به حال خود بگذارند؟ آیا باید سهم خواهی داشته باشند؟آیا باید تمام وقت، دور او را بگیرند؟ آیا باید در ستاد او زنیبل بگذارند؟

خطاب این نوشته موکلان و خصوصا تاثیرگذاران انتخابات هست . با اذعان بر این نکته مهم که وکالت در دو شهرستان بزرگ فومن و شفت با وسعت و روستاهای زیاد که همراه با کمبود ها و کاستی های بسیاری نیز است فی النفسه،کاری سترگ و پر زحمت است . از طرفی در حوزه کار وکالت مجلس رسم بد نهاده شده است .

اسلاف نماینده منتخب با دخالت های بجا و نابجا در همه امور شهرستان این توقع و در خواست را برای مردم ایجاد کرده اند که نماینده مجلس باید در همه امور دخالت نماید.مسلما این نوع توقع داشتن از نماینده او را از حوزه ی اصلی وظایف خود دور نموده و می نماید . مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی تا کجا برای یک وکیل مجلس شرح وظایف و حوزه عملکرد تعیین نموده است. دست او تا کجا باز است ؟ میدان عمل او تا کجاست و اختیارات او چقدر است؟

بسیاری از ساکنان دو شهرستان فومن و شفت که از جهات زیادی نیز در محرومیت به سر می برند با انتخاب مهدی افتخاری موجی از امید و شوری از سر تغییرات در سرها و دل های آنها افتاده و منتظر ایجاد این تغییرات هستند و به نظر می رسد تعجیل هم دارند. اما شاید لازم است گفته شود که الان زمان آن است که از هیجانات کاذب کاسته شود و توقعات همه منطقی و قانونی باشد و به وکیل منتخب کمک بشود تا در بر آوردن این توقعات و رفع محرومیت ها ، موفق ظاهر گردد.

برای تحقق این مهم به نظر میرسد بهتر است همه ما برای نماینده منتخب «یاران شنبه» باشیم . حضور همه میدان عمل را از فرصت طلبان سلب می نماید.اگر کمک همه نباشد مسلماً رسیدن به اهداف بسیار سخت تر خواهد بود. اگر توقعات معقول و منطقی و قانونی نباشد . اگر سهم خواهی ها فردی باشد . اگر حس فرد گرایی تقویت شده ما بروز بیشتری داشته باشد حتماً کارها سخت تر خواهد بود.

بنابراین واقعا لازم است که همه ی ما «یاران شنبه» باشیم نه از آن باب که سهم خواهی داشته باشیم . بلکه کمک کنیم تا نماینده ی دو شهرستان برای کار چهارساله ای که مردم به او واگذار نموده اند برنامه ای کاربردی مدون نماید و تلاش خود را در راستای آن استوار نماید و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده همراهی همه لازم است حتی مخالفان ،حتی رقیبان،حتی افراد بی طرف ،قاعده ی بازی این است که وقتی شخصی یا گروه و حزبی پیروز رقابت انتخاباتی می شود . گروههای دیگر اگر قصد همکاری ندارند، اگر نیت کمک ندارند، لااقل به کناری رفته و نظاره گر و یا حداقل منتقد برنامه ها و روشهای او باشند.اما این به معنی سنگ اندازی نیست و نباید باشد. بنابراین لازم است یادآوری شود که همه باید کمک کنند زیرا موفقیت افتخاری ،موفقیت شهرستان های فومن و شفت است و بر عکس.بنابراین اگر نمی توانیم «نوش باشیم نیش هم نباشیم»

  1. امید گفت:

    خدا وند متعال یار و یاور و پشتیبان نماینده عزیز شهرستانهای فومن و شفت باشد انشالله . فومنی و شفتی دست به دست هم دهیم شهرستانهای ما را با کمک حاج مهدی افتخاری کنیم آباد و آزاد انشالله