کد خبر: 39745تاریخ انتشار : 5:55:39 - سه شنبه 5 آوریل 2016

از کتاب در محضر حضرت آیت ا.... العظمی بهجت

کرامات قرآن برای اهل ایمان در کلام آیت الله بهجت

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: خدا می‌داند قرآن برای اهل ایمان – مخصوصا اگر اهل علم باشند – چه معجزه‌ها و کراماتی دارد و چه چیزهایی از آن خواهند دید!

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: خدا می‌داند قرآن برای اهل ایمان – مخصوصا اگر اهل علم باشند – چه معجزه‌ها و کراماتی دارد و چه چیزهایی از آن خواهند دید! برنامه‌ قرآن آخرین برنامه انسان سازی است که در اختیار ما گذاشته شده است، ولی ما از آن قدر دانی نمی‌کنیم. اهل تسنّن قرآن و ما عترت را آن گونه که باید، نشناختیم و قدر ندانستیم.
نابینایی که حافظ قرآن بود، به دیگری که قرآن را از روی آن غلط می‌خواند، می‌گفت: «مگو کوری نمی‌بینی؟»

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص 55
محمد حسین رخشاد