کد خبر: 39745تاریخ انتشار : ۵:۵۵:۳۹ - سه شنبه ۱۷ فرو ۱۳۹۵

از کتاب در محضر حضرت آیت ا.... العظمی بهجت

کرامات قرآن برای اهل ایمان در کلام آیت الله بهجت

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: خدا می‌داند قرآن برای اهل ایمان – مخصوصا اگر اهل علم باشند – چه معجزه‌ها و کراماتی دارد و چه چیزهایی از آن خواهند دید!

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: خدا می‌داند قرآن برای اهل ایمان – مخصوصا اگر اهل علم باشند – چه معجزه‌ها و کراماتی دارد و چه چیزهایی از آن خواهند دید! برنامه‌ قرآن آخرین برنامه انسان سازی است که در اختیار ما گذاشته شده است، ولی ما از آن قدر دانی نمی‌کنیم. اهل تسنّن قرآن و ما عترت را آن گونه که باید، نشناختیم و قدر ندانستیم.
نابینایی که حافظ قرآن بود، به دیگری که قرآن را از روی آن غلط می‌خواند، می‌گفت: «مگو کوری نمی‌بینی؟»

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۵۵
محمد حسین رخشاد