کد خبر: 39359تاریخ انتشار : 20:17:54 - چهار شنبه 16 مارس 2016

توسط شهرداری فومن؛

4 نقطه جدید برای بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر فومن واگذار خواهد شد

شهرداری فومن در نظر دارد نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الاحداث علامه طباطبایی «حدفاصل دادگستری جدیدالاحداث الی انتهای بلوار» به شرح زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید .

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ، نوبت اول

۱ – نقطه ۱ : استند دو طرفه روبروی ساختمان جدیدالاحداث دادگستری به مساحت ۳۰ متر مربع
۲ – نقطه ۲ : بیلبورد دو طرفه روبروی تالار پوریا به مساحت ۱۲۰ متر مربع
۳ – نقطه ۳ : بیلبورد دو طرفه انتهای بلوار به مساحت ۱۲۰ متر مربع
۴ – نقطه ۴ : بیلبورد سه وجهی انتهای بلوار – ابتدای کمربندی سراوان به مساحت ۲۱۶ متر مربع
مجموع مساحت واگذاری در بلوار جدیدالاحداث علامه طباطبایی برابر ۴۸۶ متر مربع می باشد .

شرایط مزایده :

۱ – مزایده در ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱٫۲۵ با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده محترم شورای اسلامی شهر در محل شهرداری برگزار و پیشنهادات واصله قرائت می گردد .

۲ – کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان ضمانت نامه و ودیعه شرکت در مزایده به حساب ۱-۳۰۱۶۲۵۱-۱۱-۶۴۱۳ شهرداری نزد بانک مهر ایران فومن واریز نموده و فیش آن را در پاکت الف و آخرین تغییرات ثبتی شرکت به انضمام معرفی دارندگان و ارائه صلاحیت از سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت مزایده گر را در پاکت ج سربسته قرار داده و تحویل امور مالی شهرداری نمایند .

۳ – پیشنهاداتی که فاقد فیش سپرده باشند از نظر شهرداری باطل و قرائت نمی گردد .

۴ – شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱٫۲۳ وقت دارند که مدارک و مستندات شرکت در مزایده را تحویل شهرداری نمایند .

۵ – پیشنهاد می بایست بر مبنای اجاره هر متر مربع به صورت ماهانه برای هر چهار نقطه تبلیغاتی باشد که کف درصد بر اساس نامه شمال ۱۳۳۴۴/۹۴ مورخه ۹۴٫۹٫۱۸ شهرداری و مصوبه شماره ۶۶۰-۱۳۱۹-۹۴ شورای اسلامی به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال شروع می شود .

۶ – برنده مزایده چنانچه منصرف شود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات دوم و سوم انجام خواهد شد و اگر نفرات دوم و سوم هر کدام از انجام معامله منصرف شوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد .

۷ – شرکت هایی که از طریق سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی گیلان معرفی می گردند حق عقد قرارداد و شرکت در مزایده را دارند و افرادی که بدون دارا بودن شرایط احراز شرکت نموده اند از روند مزایده خارج خواهند شد . ( شرکت هایی که به عنوان واسطه عمل می نمایند نیز حق شرکت در مزایده فوق را ندارند .)

۸ – هزینه های چاپ آگهی و غیره به عهده برنده مزایده است .

۹ – برنده مزایده مکلف است از جدیدترین ابزارها و آخرین متدهای مورد استفاده در کشور برای امر تبلیغات استفاده نماید .

۱۰ – برنده مزایده ظرف مهلت ۴۸ ساعت پس از بازگشایی پاکت و اعلام برنده شدن موظف می باشد مبلغ عوارض یکساله را به حساب شهرداری واریز نماید .

۱۱ – با توجه به شرایط مالی و به دلیل هزینه کرد درآمد حاصله به جهت روشنایی بلوار علامه، شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود .

۱۲ – جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۰۱۳۳۴۷۳۶۰۳۰ تماس حاصل نموده و یا به صورت حضوری از واحد حقوقی شهرداری نسبت به اخذ مدارک مربوطه اقدام نمایید .