کد خبر: 39233تاریخ انتشار : 1:08:32 - شنبه 12 مارس 2016

رئیس جهاد کشاورزی فومن:

اولین خزانه برنج در شهرستان فومن احداث شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فومن گفت:اولین خزانه برنج شهرستان فومن در روستای سرابستان احداث شد.

محمدرضا ابراهیم‌زاده رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فومن گفت : اولین خزانه برنج در سطح شهرستان فومن در روستای سرابستان بروی یک و نیم هکتار از اراضی شالیزاری از نوع رقم هاشمی و علی کاظمی توسط رحیم لنگری از کشاورزان فعال منطقه احداث شد.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای 13هزار و 780هکتار اراضی شالیزاری است،افزود:سالانه 72 هزار تن شلتوک و حدود 47هزار تن برنج سفید از این اراضی استحصال می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فومن در پایان با اشاره بر اینکه شهرستان فومن حدود شش درصد از برنج استان را تامین می‌کند،اظهار کرد:در حال حاضر 45 درصد از اراضی شالیزاری معادل شش هزار و 241 هکتار توسط کشاورزان عزیز شخم زمستانه صورت گرفته است.