کد خبر: 39003تاریخ انتشار : 5:56:31 - یکشنبه 28 فوریه 2016

تهران با اصلاحات ، کشور با اصولگرایان

آمار و ارقام انتخابات مجلس شورای اسلامی به سود کدام جناح است؟

در انتخابات مجلس دهم نیز تقریبا می توان نسبت مشابهی بین آرای تهران با اکثر نفاط کشور مشاهده کرد.

❌در حالی که مردم بسیاری از حوزه های انتخابی سراسر کور با میزان مشارکت همسان و بلکه بالاتر از تهران، اکثریتی از نمایندگان اصولگرا را روانه قوه مقننه کرده اند؛ در حوزه انتخابیه تهران شاهد رویکردی نسبتاً متفاوت هستیم و بر اساس گزارش هایی که تا این لحظه دریافت شده، اکثریت قابل توجهی از آرای رای دهندگان در حوزه انتخابیه تهران به سبد لیست اصلاح طلبان واریز شده است.

❌رسانه های دولتی و اصلاح طلب که تقریباً از منتیجه انتخابات سراسری مایوس شده اند، تلاش دارند تا نظیر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با هیاهو و ایجاد فضای هیجانی درباره آرای تهران، نوعی ذهنیت پیروزمندانه در بدنه اجتماعی خود ایجاد کنند

❌حقیقت این است که حوزه انتخابیه تهران گرچه از منظر سیاسی حالتی نمادین داشته و  به لحاظ تعداد منتخبان، می تواند بر وزن جریانات موجود در مجلس تاثیر بگذارد اما با شرایط موجود حتی اگر تمامی سی نماینده تهران نیز از لیست حامیان دولت وارد مجلس دهم شوند، با توجه به گرایش اصولگرایانه اکثریت منتخبان حوزه های دیگر، تاثیری جدی در گفتمان غالب بر این مجلس نخواهد داشت. کمااینکه به عنوان مثال در همین دوره گذشته (مجلس نهم) به رغم اینکه اکثریت نمایندگان تهران از یک گرایش سیاسی بودند اما بخش عمده ای از آنان در دسته بندی های داخل مجلس در فراکسیونی قرار داشتند که به لحاظ عددی اقلیت محسوب می شد.حتی با شکل گیری پدیده ای به نام نماینده تهرانی و شهرستانی – فارغ از درستی و نادرستی آن – کرسی ریاست بخش زیادی از کمیسیون های مجلس که به صورت سنتی در اختیار چهره های مشهور نماینده تهران بود، به دیگران تعلق گرفت.

❌با این تفاصیل، استفاده جریان سیاسی و رسانه های حامی دولت و اصلاح طلبان از موفقیت لیست انتخاباتی اشان در تهران، شاید از منظر ژورنالیستی برای تقویت روحیه بدنه اجتماعی کاربرد داشته باشد و برای چند روز هیجان و خوشحالی مجازی تولید کند، اما در عرصه واقعیت این فضاسازی رسانه ای واجد هیچ ارزش سیاسی و راهبردی نیست.  حقیقت امر این است که در کلان ماجرا هم در انتخابات خبرگان و هم انتخابات مجلس جریان دولت و اصلاحات به رغم برخورداری از ظرفیت ها و مزیت های نسبی بسیار گسترده – که به طور طبیعی در اختیار هر دولت مستقر و جریان حاکمی هست – شکست غیرقابل باور ومنتظره ای را متحمل شده است مگر این که همه انتخابات کشور را درتهران خلاصه کنند و رقابت سیاسی را نه برای کسب نهاد حاکمیتی که در مسابقه اشخاص تلقی نمایند.

➕لیست جناح‌بندی مجلس آتی را در اینجا ببینید : http://goo.gl/hFAosU

 1. کیان گفت:

  شما فک کنم طرفدار بدبختی و ویرانی کشور هستید.اصولگرایان توی اون ۸سال کشور رو ویران کردن.بازم باید منتظر ویرانی باشیم؟
  یکم تامل کنید.من طرفدار اصلاحطلبها نیستم.ولی اصولگرایان و تندرو ها جز خرابی چیزی به وجود نمیارن

 2. ﻣﺤﻤﺪ گفت:

  ﺧﺪاﻳﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺐ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻥ.ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ.ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﻴﮕﻔﺘﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ.ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺮﺩﻡ اﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ اﺻﻮﻟﮕﺮا و ﺗﻔﻜﺮاﺗﺸﻮﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻥ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺸﻮﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﺭاﻡ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ 8 ﺳﺎﻝ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻳﻢ

  • مدیر سایت گفت:

   عزیز به امار و ارقام جناح های مجلس آتی یه نگاهی بنداز بعد بیا با ما دعوا بگیر

 3. ﻣﺤﻤﺪ گفت:

  اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺭاﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻦ.ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰاﺭﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﻼﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﻛﺎﺭﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﻫﻦ اﻳﻦ و اﻭﻥ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻲ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻴﮕﻦ ﺗﺎ اﻭﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺵ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻥ.ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ,ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻭﻧﺠﺎﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺁﺗﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ(ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ اﺯ ﺟﻨﺎﺏ اﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋاﺩ)

 4. ﻣﺤﻤﺪ گفت:

  اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻮﺭاﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ اﻭﻥ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮﺩاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩ و اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﻭ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩ ﻣﻂﻤﺌﻨﺎ اﻻﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺑﻮﺩ.اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﻓﻮﻣﻦ اﺻﻼ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺏ اﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺭاﻱ ﺑﺪﻥ.ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﺎﻳﻴﺪﺵ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩﻥ.

 5. روشن گفت:

  سلام علیکم. نمردیم معنی اصلاح و اعتدال رو فهمیدیم یعنی من و اینکه نماینده های تهران حزب ما از همه بهترن!!! ایول ایول به اینهمه ادب, و توهین به دویست شصت و پنج نماییده دیگر.

 6. بنده خدا صادق گفت:

  سلام کارخانه الکتریک رشت در زمان دولت اصلاحات به آقای قبه واگزار شد یا اصول گرا . نتیجه تلاش شهیدان هسته ای در کدام دولت به نتیجه رسید و در زمان کدام دولت قلبش درآمد و بجایش بتن تزریق شد . چر ما این قدر فراموش کاریم . عالی جناب سرخ پوش کیست و چه کسانی او را ملقب به این اسم کردند . نمایندگان چه دوره ای در مجلس تحصن کردند و ……..

 7. محمد گفت:

  عزیزم جناب صادق و روشن
  من متوجه نمیشم چرا ملت ما اینقدر سطحی نگاه میکنند.عزیزم اقتصاد کشور تقریبا نفس های آخر رو میزد و میرفتیم که یک فاجعه جبران ناپذیر شکل بدیم و مملکت رو کاملا ورشکسته کنیم.روی کار آمدن دولت جدید کار مردم و رای ملت بود و نظام هم تغییر در تمام امور رو میخواست.مهم دانش هسته ای بود که ما رسیده بودیم پس لزومی نداشت که با تندرویهای بیجت دولتمردان قبلی کشور رو نابود کنیم بیشتر از گذشته.کسی به شهدا توهین نکرده و جایگاه شهدا مشخصه.در هر دولتی حتی در دموکراسی ترین و پاکترین ها همیشه مدیران نا لایق وجود داشتن که کار رو خراب کردن و این نمیتونه باعث بشه ما کل دولت رو زیر سوال ببریم.من میخوام بدونم افتخارات دولت قبلی چی بوده که شما سنگش رو به سینه میزنی؟جز ناودی نظام اقتصادی و پرورش مدیران فاسد البته در مدیران در سطح بالای حکومتی مثل مدیری که اموال کشور رو با تاراج برد و هزاران هزار نمونه دیگر
  پس اینقدر خودتون رو بخواب نزنید لطفا