کد خبر: 38274تاریخ انتشار : 3:19:41 - چهار شنبه 10 فوریه 2016

آیا مردم ولی‌نعمت ما نیستند؟!

این صوت و فیلم از فرماندار صومعه سرا را حتما ببینید!

در جریان افتتاح گاز روستای چکوور با حضور نماینده محترم شهرستان صومعه سرا ، فرماندار و جمعی از مسئولین زمانی که فرماندار شروع به سخنرانی نمود یکی از روستاییان بنا بر عادت در تایید سخنان فرماندار و پس از سخنانش سری تکان میداد و بله ایی میگفت که با برخورد عجیب و غیر قابل باور فرماندار رو به رو شد.

واران خبر: دکتر اسماعیل پور پس از شنیدن اولین بله از سوی این فرد روستایی با صدای بلند این نشخص را از خود دور کرد.(در صوت زیر گوش دهید)


دریافت فایل صوتی

پس از اینکه فرماندار این جملات را با صدایی بلند به آن روستایی روا داشت مردم آن شخص را از نزدیک فرماندار دور کردند.

با اینکه حرکت آن روستایی غیر عمد بود و برنامه ایی پیچیده و از پیش تعیین شده ایی برای این اقدام تبیین نشده بود!! پس از پایان مراسم نماینده شهرستان به همراه این شخص نزد فرماندار آمدند تا از دل آقای فرماندار در بیاورند که باز هم فرماندار حرکت عجیب دیگری انجام داد و دست رد به سینه نماینده شهرستان زد و رفت.

(در فیلم زیر مشاهده کنید)

گویا اینگونه برخورد با مردم روستایی از سمت فرماندار پیش تر هم در روستای جاده کنار اتفاق افتاده بود.

به گفته کانال تلگرامی مبنا24 یکی از اعضای شورای جاده کنار در راستای درخواست از فرماندار برای سرکشی از کوچه ایی در این روستا که ظاهرا مدت هاست در انتظار شن ریزی ست جلو ماشین فرماندار محترم را میگیرد که با برخوردی عجیب از سوی فرماندار مواجه میشود.

فرماندار در راه دیدار با خانواده شهید افسرده بود که پس از این اقدام شورای روستا ، برنامه را بر هم زده و به فرمانداری میرود.

داستان آن جایی جالب می شود که یکی از حامیان فرماندار در کانال خود برای توجیه این حرکت ، اقدام به تهمت به این عضو شورا زده و او را شن دزد می نامد و از اقدام فرماندار تقدیر می کند!!

باید به این نکته توجه داشت که مردم ولی نعمتان این کشور هستند و مسئولین برای خدمت به همین مردم روستایی منصوب شده اند.

فرماندار باید بداند این گونه رفتار تند از سوی او مردم را نسبت به این نظام مأیوس میکند، امیدواریم مسئولین از این پس قبل از برخورد تند کمی تامل کرده و بعد پاسخ دهند.

  1. ناشناس گفت:

    واقعا” متاسفم براي فرماندار صومعه سرا خوبه استاندار نيست

  2. ناشناس گفت:

    بهجت نیوز عزیز ایشون از امروز فرماندار فومن هستند