کد خبر: 38021تاریخ انتشار : 1:52:42 - چهار شنبه 3 فوریه 2016

با ورود نیروهای محیط زیست

حمله به چنارهای مظلوم فومن ناتمام ماند!

عاملان آتش زدن درختان چنار بلوار ورودی شهر فومن به دستگاه قضایی معرفی شدند.

به گزارش بهجت نیوز به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان‌؛ چند نفر از اهالی روستاهای بخش مرکزی که اقدام به آتش زدن عمدی درختان چنار بلوار وروی شهرفومن در روستاهای فوق کرده ‌بودند، با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن جهت رسیدگی به جرم ارتکابی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

این افراد که در حاشیه بلوار دارای مکان‌های تجاری و مغازه هستند‌، متاسفانه به عمد با آتش زدن ریشه و تنه این درختان با هدف خشکاندن این کار را انجام داده‌اند که با ورود نیروهای محیط زیست از اقدام غیر‌قانونی آنها جلوگیری شد.

سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن در این خصوص توضیح داد: متعاقب این کار دهیاران دو روستاهای محل وقوع آتش‌سوزی با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن و به علت قصور در انجام وظایف قانونی در مورد حفاظت از درختان و عدم برخورد با خاطیان به دستگاه قضایی معرفی شدند.

  1. فومنی گفت:

    لعنت بر عوامل آتش سوزی باید اعدام بشوند تا درس عبرتی برای بقیه شوند